Avatar
5 April 2018 - Werving en selectie Reinier van Arkel plaatste:

Reinier van Arkel op zoek naar een Geneesheer Directeur/ Pyschiater

Reinier van Arkel

Als oudste psychiatrische instelling van Nederland, hebben we een interessant verleden en een duidelijke visie op de psychiatrie  van de toekomst. 

We helpen cliënten, jong en oud, met complexe psychiatrische problemen voorúit. Regie over eigen herstel vinden we daarbij erg belangrijk.

We werken daarbij samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, met ervaringsdeskundigen en familie en naasten.

Reinier van Arkel is een omvangrijke organisatie waar ruim 1200 professionals werken in de volle breedte van de psychiatrie; van kinder- en jeugd tot ouderenpsychiatrie en van IHT en crisis tot (klinisch) verblijf en ziekenhuispsychiatrie. Ruimte genoeg dus om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.

Reinier van Arkel heeft een rijke opleidingstraditie zoals de opleiding tot psychiater- die al 40 jaar bestaat-. De opleiding tot (klinisch) psycholoog, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. 

De functie 

De geneesheer-directeur ziet toe op de uitvoering van het behandel- en geneeskundig beleid in het algemeen. Daarnaast  bewaakt hij dat werkzaamheden conform  de wet BOPZ worden uitgevoerd, zodat optimale medische psychiatrische omstandigheden voor behandeling en begeleiding van cliënten binnen de wettelijke en strategische kaders gewaarborgd zijn. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de vernieuwde Raad van Bestuur en directeuren Behandelzaken. De geneesheer-directeur levert een bijdrage aan de strategievorming en beleidsontwikkeling van Reinier van Arkel.

Voor behandelinhoudelijke casuïstiek is de geneesheer-directeur de contactpersoon van de instelling voor de inspectie.

De geneesheer-directeur is belast met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in de instelling.

Tot de taken van de geneesheer-directeur worden onder meer gerekend:

  • De uitvoering van taken die voortvloeien uit de Wet BOPZ.
  • De uitvoering van taken op het gebied van de veiligheid van de patiëntenzorg.
  • De waarborging van de grondrechten van patiënten.
  • Het uit hoofde van zijn functie en deskundigheid geven van dwingende vaktechnische aanwijzingen aan de directeuren Behandelzaken in individuele casuïstiek.
  • De voorzittersrol van de volgende instelling brede commissies: dossiercommissie, calamiteitencommissie, geneesmiddelencommissie; calamiteiten– en suïcidecommissie en de commissies in het kader van de wet BOPZ.
  • Actieve deelname in verschillende overleggremia zoals bij de Raad van Toezicht en het managementteam.
  • Betrokkenheid bij inspectiezaken en klachtenafhandeling inzake de wet BOPZ. De geneesheer-directeur adviseert de Raad van Bestuur naar aanleiding van de beslissingen die genomen worden. 

Wij zoeken
Een bevlogen en energieke geneesheer-directeur/psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg binnen Reinier van Arkel. Een opleiding tot psychiater en een registratie bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (art. 14 wet BIG) en ruime praktijkervaring als psychiater zijn vereist. Ruime kennis en ervaring van diagnostiek, behandelmethoden en relevante wet- en regelgeving binnen de GGZ zijn nodig, evenals ervaring met leidinggeven en het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd en vertaald naar nieuwe beleidsvoorstellen. Optimale kennis van het van toepassing zijnde gezondheidsrecht is noodzakelijk.

Voldoe je aan bovenstaande criteria en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan gaan we graag met je in gesprek. 

Wij bieden

Een dienstverband van 32 tot 36 uur per week. De functie van geneesheer-directeur kan worden gecombineerd met de functie van psychiater binnen een van de eenheden. Als psychiater word je conform CAO ingeschaald in AMS. De functie van geneesheer-directeur kent een toeslag van 10% op AMS inschaling. Daarnaast bieden wij een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. 

Informatie en solliciteren

Vacaturenummer    :      RVB 2018-03

Afdeling                 :      Raad van Bestuur

Contactpersoon      :      mevrouw L. Maartense, 073 6583013

Sluitingsdatum        :      25 april 2018

Stuur je brief en CV onder vermelding van vacaturenummer RVB 2018-03 naar werken@reiniervanarkel.nl

Voor informatie kan je je wenden tot de heer Eddy van Doorn, voorzitter  Raad van Bestuur,  of de heer Tom van Mierlo, lid Raad van Bestuur. Dit kan op telefoonnummer 073- 658 6010. Zij staan je graag te woord.

 De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaat op 30 april en 2 mei 2018 tussen 11 en 15 uur

Bij de werving en selectie van kandidaten voor bovenstaande functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.

5 April 2018  -  24 April 2018
Reinier van Arkel op zoek naar een Geneesheer Directeur/ Pyschiater
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.