Avatar
26 januari 2017 - Joost Kamoschinski plaatste:

Verslag en presentaties landelijk platform D&D

Op 12 januari 2017 vond de landelijke platformbijeenkomst dwang en drang plaats. Er was een grote opkomst, ruim 80 aanwezigen, wat ons aangeeft dat het onderwerp dwang en drang leeft in de instellingen!

Voorafgaand aan de presentaties over actuele thema’s betreffende dwang en drang waren er een aantal mededelingen:

 • Het TNO rapport betreffende het sluiten van separeers is nog niet gepresenteerd, omdat het onvoldoende beeld geeft. Er komt vooralsnog geen harde deadline voor het niet meer gebruiken van de separeer. Wel blijft de focus op het terugdringen van dwang en drang;

 • De voorwaarden voor het H-tarief zijn nog niet vastgesteld. Het is wel duidelijk dat er in instellingen implementatietijd nodig is;

 • Volgens GGZ Nederland worden Argusdata vergelijkbaar verwerkt conform DIS data, waardoor er een reële kans is dat de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens ook geldt voor de aanlevering van Argusdata. In verband met privacygevoeligheid worden er momenteel geen data aangeleverd. Medio februari vindt met de Autoriteit Persoonsgegevens het gesprek plaats over waarborg. Het is wel belangrijk dat instellingen doorgaan met het technisch realiseren van het aanleveren van de Argusdata;

 • Er is een gesprek geweest met de IGZ over de administratieve lastendruk die het toetsingskader met zich mee brengt. Zo komt het woord ‘aantoonbaar’ bijna 20 keer voor in het toetsingskader. Nadat de uitkomsten van de audits bekend zijn, wordt dit verder opgepakt.

Vervolgens werden er een aantal korte presentaties gehouden over actualiteiten op het gebied van dwang en drang.

Linda Willems laat een beeld zien van de regiosessies in 2015 en 2016. Ook in 2017 gaan de regiosessies door. Het doel is tot nu toe het uitwisselen en delen van kennis geweest met een vrijblijvend karakter om het terugdringen van dwang en drang levend te houden. De wens bestaat om een meer duurzaam dwang en drang netwerk te ontwikkelen wat kan leiden tot een adviserend en meedenkend platform. Hiervoor is het prettig als er vanuit de instellingen 2 vaste contactpersonen zijn die bij deze sessies aanwezig zijn. Ook is er een regiosessie voor kinder- en jeugdinstellingen.

Namens de Argus Expertraad geeft Joost aan dat er een wijziging is in de Argus dataset: de definities ‘insluiting in comfortroom’ en ‘insluiting in time out kamer’ komen te vervallen. Bijgevoegd de definities van de Argus dataset (ook te vinden op www.sbggz.nl). De expertraad gaat verder met het verhelderen van definities, maar het blijkt tevens de verantwoordelijkheid van instellingen om een goede, realistische registratie aan te leveren.

Vervolgens vertelt Petra van Geelen van Rivierduinen hoe de werkwijze en route van registratie van Argusdata bij Rivierduinen plaats vindt. Zij geeft het belang van het aansluiten van medewerkers op de werkvloer nadrukkelijk aan.

Deze presentatie wordt afgesloten met de vraag van GGZ Nederland aan instellingen om aan hen kenbaar te maken welke problemen zij ervaren met de definiëring van de Argus dataset.

Een ontwikkeling in Nederland is het voornemen tot het opzetten van een scholing voor HIC medewerkers aan hogescholen (nu alleen nog bij de Hogeschool Utrecht). 6 instellingen vormen een kernteam. Er wordt een profiel voor een HIC verpleegkundige opgesteld, evenals modulaire scholing op HBO+ niveau. Het HIC werkboek geeft wel aan wat je moet doen, maar niet hoe. Daarom zijn er in samenwerking met de stichting HIC twee projecten voorgesteld:

 • Project 1: Ontwikkelen opleiding HIC verpleegkundige (projectleider Roland van de Sande)

 • Project 2: HIC kennis en expertise delen, onder andere door het ontwikkelen van basis- en verdiepingscursussen. Het uitwisselen van personeel hoort ook bij dit project (projectleider Jan Piet van Steensel).

  De presentatie van de Argus App van Moniek Leenders kon helaas geen doorgang vinden ivm ziekte. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden: m.leenders@altrecht.nl.

  Eric Noorthoorn houdt een presentatie over een recent door hem gepubliceerd onderzoek over de inzet van dwangmedicatie. De conclusie is dat separatie vermindert door bij toepassing dwang (nood)medicatie te verkiezen als eerste toepassing. Hierbij wordt zoveel mogelijk de wens van de patiënt gevolgd, die in de helft van de gevallen medicatie verkiest boven separatie.

  Er dient aandacht te zijn voor nauwkeurige registratie van dwangmedicatie: voor Argus registratie gaat het om parenterale medicatie met verzet. Een instelling kan er zelf voor kiezen om meer vast te leggen rondom dwangmedicatie, maar dit is niet van toepassing voor de verplichte Argusregistratie.

  Na de pauze gingen de aanwezigen uiteen en werd er aan thematafels gesproken over actuele inhoudelijke onderwerpen. Een kort verslag is als bijlage bijgevoegd.

  In de bijlage treft u ook de prestaties van deze dag aan.

 • Avatar
  9 februari 2017 - toon van meel zei:

  in de presentatie van het onderdeel; Dwangmedicatie : gebruik en registratie, lees ik het volgende: " Medicatie als eerste keuze ondersteunt dwangreductie omdat het de oorzaken achter de redenen voor separate aanpakt. Het vermindert angst, agitatie en psychose.". Ik vermoed dat men de angst en agitatie van de cliƫnt bedoelt en niet die van de verpleegkundigen. Uit andere onderzoeken weten we dat dit niet de (enige) oorzaak achter de reden voor separatie is. attitude, vaardigheid van verpleegkundigen en team/organisatiecultuur zijn minstens zulke belangrijke oorzaken. Zijn we dat uit het zicht verloren? Mogelijk is het genuanceerder gebracht maar dit is wat er nu gepresenteerd wordt en dat zie ik als te simplistisch en als een stap terug in de beweging naar minder dwang en drang toepassing.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.