Avatar
31 januari 2017 - Gerard van Unen plaatste:

Minder administratieve lasten met nieuwe Checklist LGGZ

 • Nog maar 1 Checklist LGGZ

 • Invullen van de checklist volstaat, behandelplan hoeft niet meer mee

 • Bijna alle verzekeraars gaan over op vooraf machtigen

 • Overige verzekeraars onderzoeken vooraf machtigen per 2018

 • Slechts verslag consultteam KIB bij overplaatsing naar KIB is aan ZA en ZV

 • Slechts melding van tussentijds meer of minder dagbesteding is aan ZA en ZV

De Checklist LGGZ 2017 is vernieuwd en per 1 februari van kracht. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit nog de enige checklist die gebruikt wordt; alle verzekeraars zijn overstag.

Een ander belangrijk winstpunt is dat deze nieuwe versie een belangrijke wijziging bevat ten opzichte van de vorige versie, waardoor administratieve lasten worden verminderd. Tot op heden dienden zorgaanbieders het behandelplan van de patiënt bij de ingevulde checklist te voegen, zodat zorgverzekeraars de doel- en rechtmatigheid van de aanvraag konden beoordelen. Om deze administratieve last weg te nemen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat zorgverzekeraars (in één keer) over voldoende informatie beschikken om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, is besloten een andere aanpak te hanteren die in een pilotfase wordt getest. Dit houdt in dat zorgverzekeraars het behandelplan niet meer opvragen, maar een aantal aanvullende vragen aan de nieuwe checklist hebben toegevoegd (zie de bijlage). De verwachting is dat het proces hiermee vereenvoudigt, zowel voor zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Alle aanbieders doen mee aan de pilot. In juni 2017 evalueren GGZ NL en ZN deze pilot en besluiten zij over het vervolg. Uiteraard vragen we onze leden vooraf naar hun ervaringen met de nieuwe werkwijzen en betrekken we hun feedback bij het overleg.

Omdat veel ggz-aanbieders het bedrijfsrisico van controles achteraf van aanvragen voor langdurige ggz heel groot vinden, is er bij ZN voor gepleit om helemaal over te gaan op vooraf machtigen. Helaas is het nog niet gelukt om alle verzekeraars daartoe te bewegen. ZN is gevraagd een lijst samen te stellen met verzekeraars die vooraf machtigen en verzekeraars dit dan nog niet doen. De meeste zorgverzekeraars machtigen per 2017 vooraf. Zij die dit nog niet doen onderzoeken of zij in 2018 alsnog over kunnen gaan op vooraf machtigen. Het is aan de individuele aanbieder en verzekeraar om hier afspraken met elkaar over te maken.

Dat geldt ook voor een overplaatsing van een patiënt van een gewone verblijfsafdeling naar klinisch intensieve behandeling en begeleiding (KIB). Tot op heden werd dan een nieuwe checklist ingevuld, maar dat is niet echt nodig. Er is immers al een behandelplan en voor een overplaatsing naar een KIB is een advies van het consultteam van de KIB zelf nodig. Het behandelplan en dat verslag zouden naar de mening van GGZ NL moeten volstaan. Afgesproken is om dit over te laten aan de individuele aanbieders en verzekeraars.

Iets vergelijkbaars doet zich voor als de patiënt tussentijds meer of minder dagbesteding wil. In principe zou er dan een nieuwe checklist moeten worden ingevuld, terwijl een melding hiervan volgens de meeste verzekeraars volstaat. Afgesproken is om ook dit over te laten aan de individuele aanbieders en verzekeraars.

GGZ NL is tevreden over de bereikte resultaten en verwacht dat de administratieve lasten minder worden. Het overleg met de verzekeraars is constructief geweest en nodigt uit om het met elkaar ook over andere administratieve lasten te hebben.

NB: GGZ Nederland rondt deze week het onderzoek naar de adminstratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg af. Binnenkort zullen we hier uitgebreid aandacht voor vragen van onze belangrijkste stakeholders en politici.

Het Roer Moet Om!

Maar daar blijft het niet bij. Er is een activiteitenplan in de maak, dat ervoor moet zorgen dat de administratieve lasten daadwerkelijk verminderen in de Zvw (basis ggz, gbggz, sggz, verslavingszorg en jeugd-ggz) het sociaal domein (langdurige ggz, beschermd wonen, verslavingszorg en jeugd-ggz) en in de forensische zorg.

Het Roer Gaat Om!

Hou onze website in de gaten! We zullen jullie regelmatig op de hoogte brengen van allerlei activiteiten en zo nu en dan ook om input vragen.

 • Avatar
  10 juli 2017 - Laura Holdermans zei:

  Beste Gerard,

  Een vraagje over de LGGZ. Zijn er ook afspraken gemaakt tussen verzekeraars over het overnemen van de geldende machtiging wanneer een patient per 1-1 overstapt naar een andere verzekeraar? Er is dus geen sprake van een jaargrens van de LGGZ die overschreden wordt, enkel de verzekeraar wijzigt. Wij hebben nu een voorbeeld waar een verzekeraar vervolgens een lagere machtiging afgeeft.

  Ik hoor het graag.
  Met vriendelijke groet,
  Laura Holdermans

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 juli 2017 - Nico Hoeve zei:

  @Laura Holdermans
  Beste Laura,
  Afgesproken is dat de verzekeraars de lopende indicatie overnemen. Dit staat zo in de handleiding bij de checklist: "Wanneer een patiƫnt overstapt naar een andere verzekeraar, dan nemen zorgverzekeraars elkaars lopende zorgtrajecten over (b.v. overname afgegeven machtiging). Omdat de zorgaanbieder declareert en daarmee zicht heeft op deze wijziging, dient de zorgaanbieder de ontvangende zorgverzekeraar hierover te informeren en te voorzien van de benodigde informatie en documenten".

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.