Avatar
13 maart 2017 - Jonathan Douma plaatste:

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Het document is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de landelijke ketenpartners, VNG, VenJ en managers van Veiligheidshuizen.

Breed toepasbaar

Vragen uit de praktijk over de omgang met privacy in de Veiligheidshuizen vormden de aanleiding voor het document. Het handvat is breed toepasbaar voor het hele domein van zorg- en veiligheid, bijvoorbeeld bij de aanpak van personen met verward gedrag. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde professionals die bij steeds verschillende thema’s om tafel zitten en vanuit dezelfde juridische kaders afwegingen moeten maken.

Webtool en trainingen

Op basis van het handvat wordt momenteel een webtool ontwikkeld die procesregisseurs en professionals van ketenpartners ondersteunt bij hun afweging om bepaalde gegevens te delen in een casusoverleg. Daarnaast zijn er trainingen in ontwikkeling voor professionals over het gebruik van deze webtool en de uitgangspunten van het handvat.

Downloads

 • Avatar
  14 maart 2017 - Alexandra Reijerse zei:

  Beste Jonathan

  Er staat op elke bladzijde dat ik niets mag vermegivuluigen of openbaar maken zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de auteurs, maar ik kan nergens vinden wie de auteurs zijn. Kijk ik met mijn neus?? wie zijn de auteurs?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  14 maart 2017 - Alexandra Reijerse zei:

  en je schrijft: Het document is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de landelijke ketenpartners, VNG, VenJ en managers van Veiligheidshuizen.

  Heeft GGZnederland in die werkgroep gezeten en welke jurist was daar dan aanwezig?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  15 maart 2017 - Gert-Jan van Vorst zei:

  Is er verschil in het delen van gegevens met partijen in het veiligheidsdomein, zorgdomein, wmo-domein etc.?
  Mooi uitgebreid werkstuk (147 pagina's had wel een andere titel dan handvat verdiend...) dat inzicht geeft in veel zaken rondom gegevensuitwisseling.
  Mag dit een breder toepassingskader krijgen en verheven worden tot de huidige STANDAARD in NL zolang wet- en regelgeving niet duidelijk genoeg voor eenieder is?
  Graag promoveren via de VNG of VWS? Hebben genoeg organisaties meegewerkt aan de totstandkoming.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 maart 2017 - Jonathan Douma zei:

  @Alexandra Reijerse Hoi Alexandra, het handvat is gemaakt door een werkgroep van juristen van vrijwel alle betrokken partijen bij de veiligheidshuizen. Vanuit ons was Tineke Stikker daarbij betrokken. Ik denk dat formeel deze werkgroep ook de auteur is, maar inderdaad opmerkelijk dat dit er niet goed bij staat. Als je wat wil gebruiken, stuur me dan even een mailtje, dan breng ik je in contact met de projectleider; hij weet vast hoe dat het beste kan : jdouma@ggznederland.nl

  groet

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 maart 2017 - Jonathan Douma zei:

  @Gert-Jan van Vorst Hee Gert-Jan; het is door een zeer brede werkgroep van juristen en betrokken partijen opgesteld. Daar waren ook ministeries en gemeenten bij betrokken. Het is wel specifiek geschreven voor de veiligheidshuizen, dus ik weet niet in hoeverre het in andere settings toepasbaar is. Mocht je een concreet voorbeeld hebben, mail me dan even dan zet ik het door naar een van de betrokkenen: jdouma@ggznederland.nl.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 maart 2017 - Jonathan Douma zei:

  @Gert-Jan van Vorst Hee Gert-Jan; het is door een zeer brede werkgroep van juristen en betrokken partijen opgesteld. Daar waren ook ministeries en gemeenten bij betrokken. Het is wel specifiek geschreven voor de veiligheidshuizen, dus ik weet niet in hoeverre het in andere settings toepasbaar is. Mocht je een concreet voorbeeld hebben, mail me dan even dan zet ik het door naar een van de betrokkenen: jdouma@ggznederland.nl.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  29 maart 2017 - Erwin Poppen zei:

  @Jonathan Deze materie is ook erg zinvol om te betrekken bij de tot stand koming van de keten rondom de nieuwe WvGGZ waar ook deze juridische en ketenspecifieke afwegingen gemaaktr moeten worden rond de informatie uitwisseling tussen politie, justitie, ggz, gemeenten.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.