Avatar
4 juli 2017 - Monique Strijdonck plaatste:

Herziene circulaire Therapieën ggz

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een herziene circulaire uitgebracht met hierin het gezamenlijk advies van zorgverzekeraars over het al dan niet voldoen van therapieën ggz aan de stand van de wetenschap en praktijk. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerdere versie (zie deze link voor de eerdere versie) is dat repetitive Transcranial Magnetich Stimulation (rTMS) en Sociale vaardigheidstraining zijn toegevoegd aan het overzicht met interventies die voor specifiek genoemde stoornissen of indicaties voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Deze interventies kunnen dus onder voorwaarden vallen onder verzekerde zorg. De Volkskrant heeft recent een artikel over vergoeding van TMS bij depressie gepubliceerd (zie deze link).

Ook is de circulaire op enkele punten verduidelijkt. Tot slot heeft ZN de procedure van het Zorgadviestraject GGZ toegevoegd en een leidraad over de wijze van beoordelen. GGZ Nederland heeft samen met MIND en beroepsverenigingen bij ZN aangegeven met hen in gesprek te willen over de procedure en de betrokkenheid van ggz partijen hierbij.

De herziene circulaire treft u als bijlage bij dit bericht aan.

 • Avatar
  5 juli 2017 - Katja Heuts zei:

  Beste Monique,

  In de circulaire staat onder categorie C het volgende:
  C. Interventies binnen de GGZ die niet als monotherapie voldoen, maar wel als beperkt onderdeel van een behandeling en behandeldoelen in het behandelplan en dus alleen dan vallen onder verzekerde zorg conform.

  Vraag: weet jij wat de definitie is van 'beperkt'? Hoe meten we dit?

  Alvast dank voor je reactie en met vriendelijke groet,
  Katja Heuts

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 juli 2017 - Astrid Wauben zei:

  Beste Monique,

  Conformeren alle zorgverzekeraars zich aan dit advies?
  In het inkoopbeleid van verzekeraars wordt nog geregeld verwezen naar advies geneeskundige ggz van het Zorginstituut.

  Vriendelijke groet,
  Astrid Wauben

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 juli 2017 - Monique Strijdonck zei:

  Beste Katja, ik zie dit niet terug in de circulaire van ZN en naar mijn weten is er ook geen definitie van 'beperkt'. In het Besluit Zorgverzekering staat dat een verzekerde recht heeft op een vorm van zorg of een dienst 'voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.' Dit impliceert dat het aandeel van de interventies zoals genoemd bij categorie C per verzekerde (cliënt) kan verschillen en onder meer afhankelijk zal zijn van de (ernst van de) stoornis.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 juli 2017 - Monique Strijdonck zei:

  Beste Astrid, aangezien het een gezamenlijk advies van verzekeraars is, is het wel de verwachting dat alle zorgverzekeraars zich conformeren aan dit advies. Zo niet, dan hoor ik dat graag en kunnen we dit meenemen richting ZN/verzekeraars. Deze circulaire betekent niet dat het rapport Geneeskundige ggz deel 2 (of andere rapporten mbt de ggz) van het Zorginstituut hiermee komen te vervallen. Wel kun je het zien als een actualisatie van de dynamische overzichten in bijlagen 1 en 2 van dit rapport. Overigens hebben ook wij geconstateerd dat het inkoopbeleid 2018 niet altijd even duidelijk is vwb (on)verzekerde ggz en hebben enkele verzekeraars geattendeerd op de circulaire en het overzicht van het Zorginstituut met aanspraken gebaseerd op de DSM-5 (zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/02/15/…). Bij onduidelijkheden kun je dit zelf ook aangeven bij betreffende verzekeraar(s).

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.