Avatar
17 July 2017 - Miebeth Meeuwissen plaatste:

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden

Op 1 juli jongstleden  is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder u als zorgverlener medische gegevens veilig en elektronisch kunt inzien of uitwisselen met andere zorgverlener middels een elektronisch uitwisselingssysteem. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld inzageportalen en systemen met verwijsindexen zoals het Landelijk Schakel Punt. Deze wet regelt ook de rechten van uw cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Voor zorgverleners betekent dit dat per 1 juli 2017 de cliënten geïnformeerd dienen te worden over:

  • De betekenis van elektronische gegevensuitwisseling.
  • De werking van uw digitale uitwisselingssysteem.
  • Welke zorgaanbieders op uw systeem zijn aangesloten.

Tevens dient de cliënt toestemming te geven voordat andere zorgverleners zijn medische gegevens mogen inzien in het elektronische uitwisselingssysteem. Het betreft dan alleen de zorgverleners die de cliënt behandelen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot cliëntgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Aan de inrichting van het systeem waarmee cliëntgegevens uitgewisseld worden met andere zorgverleners worden door de wet voorschriften gesteld. Het gaat om technische, organisatorische en functionele eisen die in een  Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd worden. Het is nog niet bekend wanneer deze AMvB in werking treedt.

Per 1 juli 2020 worden de rechten voor de cliënt verder uitgebreid. Vanaf die datum:

  • Dient de zorgverlener de cliënt toestemming te vragen welke gegevens hij voor welke zorgverleners voor inzage beschikbaar stelt.
  • Dient de  zorgverlener  een registratie bij te houden  van de toestemmingen die uw cliënt u heeft gegeven.
  • Dient de zorgverlener als de cliënt erom vraagt: gratis elektronische inzage te  geven in het eigen medische dossier en  gratis een digitaal afschrift van het eigen medische dossier te verstrekken.

Voor meer informatie zie de 2 factsheets van het ministerie van VWS:

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.