Avatar
17 juli 2017 - Margreet Vroomen-Hübner plaatste:

uitnodiging 3 masterclasses zorgvastgoed

GGZ Nederland (mede namens RIBW Alliantie en Federatie Opvang) organiseren met VGN, Actiz en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg komend najaar 3 masterclasses voor haar leden. Deze ledenbijeenkomsten staan in het teken van 'bouwen en wonen met het oog op de toekomst'.

Zorgvastgoed is in ontwikkeling

De variëteit aan vormen neemt toe en de financiering wordt steeds creatiever. De risico’s nemen toe door onzekerheid over de toekomstige behoefte, de capaciteit die wordt ingekocht, de wijzigingen in bekostiging en de veranderingen in wet- en regelgeving.

Ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten

De landelijke uitgangspunten op het gebied van demografie, vraag, concurrentie en samenwerking moeten voor individuele organisaties en hun locaties vertaald worden naar de lokale situatie. Zorgorganisaties bepalen hun eigen vastgoedstrategie in deze veranderende context. En dat vraagt om ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten.

De drie masterclasses kunnen los van elkaar worden bezocht, maar tezamen geven ze een complete en inspirerende kijk op de ontwikkelingen rondom zorgvastgoed en wonen in de zorgsector. De masterclasses vinden centraal in het land plaats.

Voor wie;

De bijeenkomsten zijn gratis voor medewerkers van lidinstellingen van de zorgbranches.

Denk aan; Vastgoedmanagers, beleidsadviseurs, financieel-, facilitair- of energie-manager, e.d.

Masterclass 1; Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid: 25 september

Vanuit welke visie bouwen we voor en in de toekomst.
Wat betekent dat voor de hele organisatie van de zorg en hoe zien cliënten en burgers deze aanpak?

Meer informatie over deze masterclass volgt nog.

Masterclass 2; Circulair bouwen in de zorg: 26 oktober

Een volgende stap in duurzaamheid en energiezuinigheid, een kans voor iedereen!
De vastgoedportefeuille in de Nederlandse zorg is omvangrijk. En, in die portefeuille is continue beweging: elke zorginstelling heeft voortdurend te maken met renovaties, nieuw- of verbouw. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hierin terugkerende thema’s. Maar hoe zet je een stap verder? Hoe pas je circulariteit eenvoudig toe in dagelijkse zaken? Welke alternatieve, duurzame en biobased producten zijn er binnen handbereik? Hoe organiseer je flexibiliteit in je bouw- en renovatiewerkzaamheden?

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie in Kloetinge heeft twee klinieken die in het eerste kwartaal van 2019 samengaan in een nieuw gebouw. Een van de huidige klinieken wordt verbouwd en met een stuknieuwbouw omgevormd tot een duurzame en maatschappelijk verantwoorde zorgvoorziening. De nieuwe kliniek kenmerkt zich door een ‘healing environment’, is energieneutraal, bestaat uit duurzame biobased materialen en wordt gebouwd volgens de principes van circulair bouwen. Zo wordt 30 à 40% van de materialen 1 op 1 uit een voormalig destijds al duurzaam gebouwd districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen gebruikt voor de nieuw- en verbouw. Dit unieke project dient als voorbeeld voor de Provincie Zeeland en wordt landelijk op de voet gevolgd door de wereld van circulair en maatschappelijk verantwoord bouwen.
Tijdens de masterclass ‘Circulair bouwen in de zorg’ vertellen deskundige sprekers, die nauw verbonden zijn met het project, gepassioneerd over hun rol. Ze geven u uitgebreid antwoord op de vraag hoe je een stap verder zet in duurzaamheid en energiezuinigheid. Want binnen iedere zorginstelling is er morgen al iets te doen op het gebied van circulariteit!

Masterclass 3; Flexibiliteit in zorgvastgoed: 30 november

Flexibiliteit in strategie, portefeuille en gebouw
Grote onzekerheden in het zorgvastgoed leiden tot een behoefte aan flexibliteit. Hoe kan je als zorgorganisatie je zorgvastgoed toekomstbestendig maken en houden? Niemand kent de toekomst, maar het is wel mogelijk te anticiperen op veranderende financiering, andere wensen en doelgroepen en nieuwe functies van het vastgoed. 

Flexibiliteit kent hierbij vele aspecten:

  • Flexibiliteit op meerdere niveaus: strategisch (aan/afstoten/herbestemmen/locatiekeuze), binnen de portefeuille (verschuiven van functies binnen de portefeuille) en flexibiliteit binnen een gebouw (aanpasbaar, eenvoudig ombouwbaar). Financiële flexibiliteit is hierbij ook van belang.
  • Behoefte aan flexibiliteit: inzicht in veranderende gebruiksfuncties (wonen, zorg, kantoor), wensen van (andere) doelgroepen en andere woonzorgconcepten.
  • Hoe kan je flexibiliteit in het gebouw realiseren: wat kan allemaal met bestaande bouw, en hoe kan je naar de toekomst toe het beste flexibiliteit en multifunctionaliteit inbouwen? Denk hierbij aan de manier van bouwen (prefab e.d.) en de manier van ontwerpen (ombouwbare plattegronden, decentrale installaties, efficiënte ruimtebenutting). Wat zijn de extra kosten van flexibiliteit, zowel qua investering aan de voorkant als op het moment van het eventueel effectueren hiervan? Als er extra wordt geïnvesteerd in flexibiliteit, welk vorm van flexibiliteit is dan het meest raadzaam?

Aan de hand van concrete voorbeelden en met input van verschillende deskundigen worden scenario’s voor de toekomst geschetst.

Aanmelding;

https://www.kcwz.nl/agenda/masterclasses-zorgvastgoed-bouwen-en-wonen-met-oog-op-toekomst-25sept/aanmelden

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.