Avatar
5 september 2017 - Gerard van Unen plaatste:

Nieuwe Checklist voor de langdurige ggz

De Checklist LGGZ is in afstemming met GGZ Nederland ontwikkeld. De checklist wordt beoordeeld door, en staat onder verantwoording van een medisch adviseur van de desbetreffende verzekeraar, om de privacy van de cliënt te waarborgen.

Update Checklist LGGZ 2017

De Checklist LGGZ bevalt de meeste ggz-aanbieders goed. Het gaat om een checklist die zorgverleners invullen voor de zorgverzekeraar, voordat een verzekerde toestemming krijgt voor een langdurige behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe checklist is sinds februari van dit jaar getest in een pilot. Naar aanleiding van een evaluatie van deze pilot volgt nu een update van de checklist met enkele verbeteringen. 

De bestaande checklist is sinds begin dit jaar ingrijpend veranderd, met de keuze om het behandelplan niet meer toe te voegen. Omdat dit resulteert in een compleet andere aanpak, is besloten dit in een pilotfase te testen. Met ZN is destijds afgesproken om de checklist in juni 2017 te evalueren en te bezien hoe er gevolg aan wordt gegeven. Bij de evaluatie in juni waren leden van GGZ Nederland en ZN aanwezig.

De checklist in zijn nieuwe vorm wordt door de gebruikers als positief ervaren. Wel hebben de leden in het overleg van juni op een aantal punten verbetervoorstellen gedaan. De meeste van deze voorstellen zijn overgenomen. Een aantal punten is nog onderwerp van gesprek. Met de checklist is ook de handleiding gewijzigd. De oude versies van de checklist en handleiding komen vanaf nu te vervallen. Leden van GGZ Nederland die de checklist hebben ingebouwd in het ZIS, kunnen het best met de verzekeraars afspreken hoe zij zo snel mogelijk overgaan op de nieuwe checklist. De verzekeraars hanteren enige coulance in deze.

Achtergrond

Minister Schippers van VWS heeft per 1 januari 2015 de aanspraak in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor medisch noodzakelijk verblijf in verband met de geneeskundige zorg in de GGZ uitgebreid van 1 naar 3 jaar. De zorgverzekeraar vergoedt dus de zorg voor nieuwe cliënten de eerste drie jaar dat zij in een zorginstelling verblijven. Met behulp van de checklist kan onder meer worden nagegaan of een patiënt blijft aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf en welke zorgzwaarte passend is. In het verleden werd hiervoor het complete behandelplan opgevraagd, maar met behulp van de checklist wordt alleen die informatie opgevraagd die nodig geacht wordt voor het vaststellen van de te leveren zorg.

 

 

 • Avatar
  18 september 2017 - E van der Vleuten zei:

  Goedemorgen,

  Wij hebben de nieuwe checklist gebruikt welke ik hier heb gedownload, echter zijn er problemen met het invullen van de vragen 8a en 8c,wanneer je 8a in hebt gevuld en je vult daarna 8c in dan valt het antwoord bij 8a weg en vice versa.

  Mvg E vd Vleuten

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  19 september 2017 - Bob Schijff zei:

  Goedemorgen

  ook wij zijn deze fout al tegengekomen in het formulier maar er zit nog een andere fout in als je bij 12 b een periode invult en je beantwoord daarna vraag 12 c dan verdwijnt het antwoord bij 12 b.

  vr groeten Bob Schijff Arkin GGZ

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.