Avatar
12 september 2017 - Felice Snel plaatste:

Congres Multideskundigheid in de nieuwe GGZ,gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel

Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

Mensen leven en functioneren altijd in een bepaalde context. Psychologische betekenisgeving kent vele lagen en gradaties. Oplossingen zijn zelden eenvoudig maakbaar, ook niet door een getrainde professional. Er is geen deskundigheid (geen pil, geen psychotherapie, geen …) die psychisch lijden als met een druk op de knop kan ‘fixen’. De noodzakelijke kennis om herstel te bespoedigen komt niet enkel van professionele deskundigen, maar ook uit het leven, de uitdagingen en de opvattingen van de persoon zelf, uit de gedeelde visie van mensen met soortgelijke ervaringen, en uit de inzichten van de familie en naastbetrokkenen. Hulp bij psychisch lijden vraagt om betrokkenheid van zeer uiteenlopende deskundigheden: een werkende triade van cliënt, familieleden/naasten en professionals. Het vraagt om een open benadering, waarbij alle deskundigheden binnen de triade een bijdrage kunnen en moeten leveren aan optimale zorg. Geen van de deskundigheden is a priori beter dan de andere, en geen van de deskundigheden mag worden verwaarloosd in het behandel- en herstelproces. Drempels kunnen worden verlaagd wanneer eenieder (cliënten, naastbetrokkenen en professionals) de eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid onderkent. Contact in de triade wordt dan evenwaardig en ontsluit de mogelijkheden van gezamenlijke, geïntegreerde deskundigheid. Het draagt bij aan weerbaarheid van het individu en van het systeem.

Herstel en groei van psychische weerbaarheid heeft tijd nodig, evenzeer als psychische kwetsbaarheid over de tijd is ontstaan. De Nieuwe GGZ streeft naar een evenwaardige multi-deskundigheid als voorwaarde voor optimale, persoonsgerichte integrale zorg, gericht op bevordering van autonomie en groei van identiteit. Multideskundig triadisch werken is een cultuurverandering, maar is ook ‘fun’ en empowerend. Dit congres gaat in op de vraag hoe effectief vorm gegeven kan worden aan deze multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. We lichten de vorm en inhoud van multideskundigheid toe, we laten goede voorbeelden zien, gaan in op knelpunten en uitdagingen, en hopen u vooral te inspireren om met ons mee te werken aan de realisatie van multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. 

Het volledige programma vind u op http://www.sympopna.nl/mlt.html

31 oktober 2017  -  31 oktober 2017
 • Avatar
  13 september 2017 - Femke van Trier-Klijnstra zei:

  Dit is de kern waar het om draait, een gelijkwaardige triade, met respect voor ieders eigen deskundigheid, waarin het mogelijk is een brug te slaan naar elkaar. Dat vraagt ook begrip en kennis van elkaars deskundigheid, zonder op de stoel van de ander te gaan zitten: uitwisseling met begrip voor elkaar als basis voor herstel.
  Omdat we weten dat psychische kwetsbaarheid 'over de tijd is ontstaan', is het belangrijk dat als de herstellende mens ook 'ouder' wil worden, er dan zo vroeg mogelijk bij te zijn om steun te geven in de zorg voor het kind. Voor alle ouders is de zorg voor een baby een hele opgave. Met psychische kwetsbaarheid is dit nog zwaarder. Dit nieuwe toekomstperspectief kan dan bijdragen aan kracht en groei van identiteit van de ouder. Voorkomen moet worden dat het leidt tot overbelasting en ondermijning van weerbaarheid. Tegelijkertijd krijgt het kind vanaf de geboorte er een stevige context bij om gezond op te groeien. Voorkómen wordt dat psychische kwetsbaarheid op het kind wordt overgedragen. Het kind leert vanaf de geboorte omgaan met stress en andere prikkels, zoals in de aankondiging van dit congres wordt aangegeven.
  Nu missen veel ouders met psychische problemen deze sociale context of hebben familie/naasten die ver weg wonen. Daar kan een informeel netwerk een waardevolle aanvulling zijn. Stichting MeeleefGezin heeft speciaal voor ouders met psychiatrische problemen en een jong kind (0 t/m 4 jaar) een programma ontwikkeld. Het gaat om een duurzaam contact met continuïteit ook na het vierde levensjaar, liefst tot het kind volwassen is. Ouders kunnen zich al gedurende de zwangerschap aanmelden. In de wetenschap er straks niet alleen voor te staan, kan tijdens de zwangerschap de stress afnemen. Dat is goed voor de ontwikkeling van (het brein) van de foetus.
  MeeleefGezin is een GGZ project. Meeleefouders worden goed gescreend en door GGZ-professionals ook voorbereid op wat zij kunnen verwachten. Dan is belangrijk dat de GGZ dit ook tot zijn taak kan rekenen en de zorgverzekeraar de activiteiten, die nodig zijn voor dit herstel, ook vergoedt. Als de visie is dat de nieuwe GGZ zich gaat richten op herstel en zo kort mogelijke behandelen van ziekte, zal daar ook financiële ruimte voor moeten komen. Anders wordt de aansluiting in de triade gemist.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.