Avatar
11 december 2017 - Annelijne Verburgt plaatste:

Nationaal Symposium 'Veiligheidskwesties en Risicomanagement in de GGZ'

Hoe langer een psychiater, psycholoog of GZ-verpleegkundige in het vak werkzaam is, hoe groter het aantal ‘krassen op zijn of haar ziel’. Veel hulpverleners verliezen patiënten aan suïcide. Soms worden ze ook verrast door massieve agressie bij eerder zo vredelievende patiënten. En…bijna altijd blijven er twijfels knagen of deze incidenten niet te voorkomen waren geweest. Maar laten we ook vooral blijven bedenken, dat als er iets fout is gegaan dat niet altijd betekent dat er ook iets fout is gedaan.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ontving in 2016, 580 meldingen van incidenten in de ggz, waarvan 180 als calamiteit werden aangemerkt. Er waren 160 meldingen die betrekking hadden op overlijden of suïcide; 60 meldingen betroffen seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op vrijdag 19 januari 2018 praten behandelaars, bestuurders en ervaringsdeskundigen tijdens het Nationaal Symposium over Veiligheidskwesties en Risicomanagement over een aantal indringende veiligheidsvraagstukken in de GGZ. De inzet van het symposium is om te leren van werkelijk gebeurde incidenten en  calamiteiten in GZ-instellingen in de afgelopen jaren.

Deelnemers aan dit symposium ontvangen kosteloos een exemplaar van het zojuist verschenen boek ‘Veiligheid in de GGZ’. Het boek telt 13 uitgewerkte ziektegeschiedenissen uit de GGZ wereld die gepaard gingen met incidenten of calamiteiten. Vaak hartverscheurend. We noemen er een paar:

Steekpartij op een gesloten afdeling; we hadden toch gewaarschuwd?
Verwisseling van medicatie heeft ernstig gevolg; meneer Bergstra en meneer Bergman
Client raakt gewond bij slepen naar een separeerruimte; het houdt een keer op, toch?
Psychotische patiënt pleegt moord; Het was zo’n rustige man…..
Verpleegkundige slachtoffer van agressie incident; niemand zag dat ik zelf hulp nodig had Seksueel grensoverschrijdend gedrag in een zorginstelling; we dachten dat ze veilig was…
Verward gedrag wordt zware mishandeling; we stonden erbij en keken ernaar
Voldoen aan wetten en regels is niet voldoende; drie patiënten overlijden bij brand in GGZ-instelling

Hulpverleners in de GGZ krijgen tijdens het symposium tips en adviezen om veiligheidsrisico’s te onderkennen en incidenten te voorkomen. Tevens vragen onze  sprekers aandacht voor het omgaan met de gevolgen van een incident, als het toch zover is gekomen. Zorgprofessionals die getraumatiseerd raken door de afhandeling van een incident zullen niet beter gaan functioneren en soms zelfs de zorg verlaten.  Het zoeken van een schuldige helpt niet en neemt ook achterliggende oorzaken niet  weg, het zorgvuldig managen van het proces wel: om daadwerkelijk de  omstandigheden te verbeteren en op een goede manier weer verder te kunnen.

Dit symposium is primair bedoeld voor professionals uit de GGZ. Voor  leidinggevenden, bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders en andere direct  betrokkenen geeft het symposiumprogramma richting aan hun eigen rol: die gaat veel verder dan het afleggen van verantwoording maar vraagt juist ook om het ondersteunen van betrokkenen en transparantie over de eigen rol en verantwoordelijkheid.

We zien u graag op 19 januari 2018 tijdens dit Nationaal Symposium.

Met collegiale groet, mede namens het sprekersteam,

Willeke Kristensen, cursusmanager

19 januari 2018  -  19 januari 2018
Nationaal Symposium 'Veiligheidskwesties en Risicomanagement in de GGZ'
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.