Avatar
5 januari 2018 - Werving en selectie Reinier van Arkel plaatste:

Geneesheer directeur/Psychiater

Als oudste ggz-instelling van Nederland, met een interessant verleden, is onze focus gericht op de toekomst. We willen cliënten, jong en oud, met complexe psychiatrische problemen voorúit helpen. Regie over eigen herstel vinden we daarbij erg belangrijk. Met bevlogen collega’s werk je aan gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding. We werken daarbij samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, ervaringsdeskundigen en ook familie en naasten. Reinier van Arkel is een omvangrijke organisatie die ruim 1400 professionals op alle gebieden van de psychiatrie zo optimaal mogelijk faciliteert. Tegelijkertijd zijn we klein genoeg om oog te hebben voor jou en te zoeken naar mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit. Want werken voor mensen doe je samen met mensen.

Reinier van Arkel biedt vele opleidingsmogelijkheden zoals de opleiding voor psychiater, (klinisch) psycholoog, verpleegkundig specialist en verpleegkundige.

Onze zorg wordt zowel klinisch als ambulant georganiseerd in multidisciplinaire teams en verpleegkundige teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie en herstel. 

De functie 

De geneesheer-directeur ziet toe op de uitvoering van het behandel- en geneeskundig beleid in het algemeen en specifiek de wettelijke taken vastgelegd in de wet BOPZ,  zodat optimale medische psychiatrische omstandigheden voor behandeling en begeleiding van cliënten binnen de wettelijke en strategische kaders gewaarborgd zijn. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de vernieuwde  Raad van Bestuur en directeuren Behandelzaken. De geneesheer-directeur levert een bijdrage aan de strategievorming en beleidsontwikkeling van de Reinier van Arkel. Voor behandelinhoudelijke casuïstiek is de geneesheer-directeur de contactpersoon van de instelling voor de inspectie.

Werkzaamheden

De geneesheer-directeur is belast met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in de instelling. Tot de taak van de geneesheer-directeur wordt onder meer gerekend:

  • De uitvoering van taken die voortvloeien uit de Wet BOPZ
  • De uitvoering van taken op het gebied van de veiligheid van de patiëntenzorg.
  • De waarborging van de grondrechten van patiënten.
  • Het uit hoofde van zijn functie en deskundigheid geven van  dwingende vaktechnische aanwijzingen  aan de directeuren behandelzaken in individuele casuïstiek.
  • De voorzittersrol van de volgende instelling brede commissies: dossiercommissie, calamiteitencommissie, geneesmiddelencommissie; calamiteiten– en suïcide-commissie en de commissies in het kader van de wet BOPZ
  • Actieve deelname in verschillende overleggremia zoals bij de Raad van Toezicht en het managementteam.
  • Betrokkenheid bij inspectiezaken en klachtenafhandeling inzake de wet BOPZ. De geneesheer directeur adviseert de Raad van Bestuur naar aanleiding van de beslissingen die genomen worden. 

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een bevlogen en energieke geneesheer-directeur en psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Een opleiding tot psychiater en een registratie bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (art. 14 wet BIG) en ruime praktijkervaring als psychiater is vereist. Ruime kennis en ervaring van diagnostiek, behandelmethoden en relevante wet- en regelgeving binnen de GGZ is nodig, evenals ervaring met leidinggeven en het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd en vertaald naar nieuwe beleidsvoorstellen. Optimale kennis van het van toepassing zijnde gezondheidsrecht is noodzakelijk. 

Wij bieden

Een dienstverband van 32 tot 36 uur per week. De functie van geneesheer-directeur kan worden gecombineerd met de functie van psychiater binnen een van de eenheden.  Als psychiater wordt u conform CAO ingeschaald in AMS. De functie van geneesheer-directeur kent een toeslag van 10% op AMS inschaling. Daarnaast bieden wij een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Informatie

Wil je meer informatie dan kunt u gedurende  de kerstvakantie contact opnemen met HR&C op toestelnummer 073-658 5050. Na 8 januari kunt u contact opnemen met de heer Eddy van Doorn, voorzitter  Raad van Bestuur,  of de heer Tom van Mierlo , lid Raad van Bestuur. Dit kan op telefoonnummer 073- 658 6010. Zij staan je graag te woord. 

Solliciteren

Referentienummer: RVB 2017-06

Afdeling: HR&C

Adres: Postbus 10150, 5260 GB Vught

Contactpersoon: mevrouw M.Sondag     

E-mail: werken@reiniervanarkel.nl

Overig: Wij zien jouw schriftelijke sollicitatie met belangstelling tegemoet per mail via werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer RVB 2017-06

Sluitingsdatum: 31 januari 2018

5 januari 2018  -  31 januari 2018
Geneesheer directeur/Psychiater
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.