Avatar
11 januari 2018 - Martine Haafkens plaatste:

Senior Informatie Architect (Zorgspecifiek) GGD

Senior Informatie Architect (Zorgspecifiek) GGD

Vaste baan, voor 36 uur

Vacaturenummer: 17100252

Geplaatst op: 4 januari 2018

De functie

Voor de afdeling Zorgspecifieke Bedrijfsvoering is de GGD Amsterdam op zoek naar een Senior Informatie Architect. In deze functie werk je nauw samen met de Strategisch Informatievoorziening (IV) - adviseur van de GGD, die leiding geeft aan de IV-processen binnen de GGD. Hoofdlijnen:

 • Je bent verantwoordelijk te zorgen voor optimaal overzicht op en inzicht in de IV-omgeving binnen de GGD (die als onderdeel van de gemeente Amsterdam functioneert als een publieke gezondheidsorganisatie);
 • Je werkt voor en samen met directie en afdelingshoofden binnen de GGD, een boeiend en dynamisch werkveld, waar veel gebeurt en staat te gebeuren om de Amsterdamse burgers nog beter te helpen. Je focus ligt op de structuur en samenhang van de verschillende taakgebieden en de informatievoorziening die daarvoor nodig is;
 • Je helpt met het beschrijven en verbeelden van zowel de huidige situatie als de verschillende scenario’s voor verandering bij (informatie vraagstukken rond de primaire processen en werkzaamheden binnen de GGD);
 • Je zorgt voor overzicht op geldende kaders en richtlijnen, vertaalt ze naar hun relevantie voor een bepaald vraagstuk, denkt mee met strategische (verander)opgaven en programma’s van de business en hoe de inzet van informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Je bent hierbij gericht op doorontwikkeling naar een efficiënt en doeltreffend informatievoorziening-landschap, robuust en flexibel genoeg voor optimale  bruikbaarheid en continuïteit, maar ook beheer(s)baar en tegen acceptabele kosten.


En verder ben je samen met de informatiemanagers het aanspreekpunt en de IV-sparringpartner voor de business. Je bepaalt en bewaakt de geldende kaders, richtlijnen en uitgangspunten. Je draagt bij aan innovatie maar zorgt ook voor goede borging in de beheerorganisatie. Met je collega’s werk je aan een samenhangend architectuur-kader als leidraad voor de doorontwikkeling van de totale informatievoorziening van de gemeente.

Belangrijk is dat je visie hebt op informatievoorziening en goed zicht op en voldoende kennis van moderne technologieën. Je schakelt makkelijk van perspectief, van organisatie en inrichting via informatievoorziening naar techniek, en van strategie naar operatie. Je signaleert vragen en problemen vanuit de business en vertaalt deze vragen naar passend advies. Je hebt oog voor de bredere context en zoekt en houdt koers. Je vervult een ambassadeursrol voor de GGD binnen het cluster Sociaal en richting de stedelijke organisatie en draagt bij aan goede en samenhangende IV-dienstverlening.

Werkzaamheden:

 • Opstellen van een ‘Ist’- en ‘Soll’-architectuur, in samenhang met een Business Informatieplanning traject;
 • Opstellen van Projectstartarchitecturen voor verandertrajecten
 • Advisering over en ontwerp van modellen, streefbeelden en scenario’s voor een domein en/of in het kader van programma’s en projecten
 • Gevraagd en ongevraagd leveren van architectuur-advies
 • Ondersteunen van management, informatiemanagers en beheer met architectuur materiaal
 • Uitdragen van architectuur in het algemeen en van een doelarchitectuur in het bijzonder.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar;
 • Ervaren, minstens 5 jaar, en kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen;
 • Tenminste 3 jaar ervaring met het vervaardigen van Archimate;
 • Tenminste 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen;
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen (w.o. PPM) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen;
 • Tenminste 3 jaar ervaring met strategische/tactische advisering over informatievoorziening, informatisering, automatisering, digitalisering en beheer;
 • Tenminste 3 jaar ervaring met complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken;
 • Kennis van en ervaring met (IV-)disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy, informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling.

Vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals:

 • TOGAF;
 • Archimate;
 • (Lean) procesmanagement, beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL);
 • Agile-ontwikkelmethoden (Scrum).

Competenties

 • Je toont initiatief om problemen aan te pakken, je bent professioneel, scherp analytisch en standvastig;
 • Analytisch vermogen: Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen dan wel tot de kern af te pellen, en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Je bent resultaatgericht, neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen handelen, houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is, en levert;
 • Je hebt een proactieve houding en bent in staat zelfstandig problemen en verbeterpunten te signaleren en creatieve en realistische oplossingen te vinden;
 • Je hebt overtuigingskracht en maakt dat jouw werk staat. Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op herkenning, acceptatie en draagvlak. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bouwt en vertrouwt op andermans verantwoordelijkheid;
 • Principieel, onafhankelijk, consequent, creatief, ambachtelijk;
 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team;
 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.380,- maximaal € 5.837,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. Naast de gemeente Amsterdam bestrijkt het werkgebied van de GGD de gemeenten, Amstelveen, Uithoorn (plaatsen Uithoorn en De Kwakel), Ouder-Amstel (plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel), Diemen en Aalsmeer (plaatsen Aalsmeer en Kudelstaart). Gezamenlijk betreft dit ca. 1.000.000 inwoners. De GGD heeft ca. 1100 medewerkers. De GGD Amsterdam is een dynamisch bedrijf dat snel moet inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de medische begeleiding van de opvang van asielzoekers. De afdelingen van de GGD staan met hun verscheidenheid aan taken midden in de maatschappij.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Ilonka Zorn, Manager Zorgspecifieke Bedrijfsvoering, gsm 0615076559.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 januari 2018 onder vermelding van Senior Informatie Architect via de volgende link: http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/17160

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.