Avatar
12 February 2018 - Gerard van Unen plaatste:

GGZ Nederland: kostenonderzoek Wlz roept nog veel vragen op.

De NZa heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de kosten van zorgaanbieders in de langdurige zorg (Wlz). Het ging om een historisch kostenonderzoek over het boekjaar 2016. Sinds de overheveling van patiënten vanuit de oude AWBZ naar de Zvw en de Wmo, wordt de behandeling en begeleiding van een relatief klein deel van de cliënten in de langdurige ggz nog bekostigd vanuit de Wlz (de nieuwe AWBZ). Als straks de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten wettelijk geregeld is verandert dit. Dan zullen er weer meer cliënten behandeling en begeleiding vanuit de Wlz krijgen. Ggz-aanbieders hebben vorig jaar intensief meegewerkt aan het kostenonderzoek Wlz van de NZa.

Met het opleveren van het onderzoeksrapport van KPMG (uitvoerder van het onderzoek) rondt de NZa fase I van het onderzoek af. Fase II, de onderhandelingen over passende tarieven bij de zorgzwaartepakketten ZZP 1-7GGZ-B per 1 januari 2019, begint nu.

GGZ Nederland vindt dat het onderzoeksrapport van KPMG nog veel vragen oproept. Er zijn grote verschillen te zien tussen de kosten van ggz-aanbieders in 2016 en de in dat jaar gehanteerde maximum NZa-tarieven voor de ZZP's. Voor de ZZP's 3, 6 en 7 GGZ-B liggen de kosten (soms aanzienlijk) hoger dan het NZa-tarief, voor de ZZP's 4 en 5 GGZ-B lager. Hoe dit komt, blijft vooralsnog onduidelijk. Verder zijn de cliënten in het 2e en 3e jaar verblijf (het LGGZ-regime in de Zvw) in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, ondanks dat sprake is van dezelfde bekostigingssystematiek en de tarieven in LGGZ-regime worden afgeleid van de Wlz-tarieven. Wat GGZ Nederland betreft een verkeerde keuze, omdat de problematiek in het 2e en 3e jaar vaak veel manifester is dan daarna, en de kosten van de gewenste inzet qua behandeling, begeleiding en het verblijf dus hoger zijn. Zeker met het oog op de toegang tot de Wlz voor de ggz was het beter geweest om, zoals GGZ Nederland herhaaldelijk heeft aangegeven, deze cliënten niet op voorhand al uit te sluiten van het onderzoek.

GGZ Nederland bereidt nu samen met het werkveld fase II voor. De NZa voert verkennende gesprekken, waarin aandacht is voor vragen over het onderzoek en voor items die op de agenda moeten t.b.v. de onderhandelingen over de nieuwe Wlz-tarieven. We zetten in op passender tarieven bij Wlz-zorg, die door de jaren heen over de hele linie complexer en intensiever geworden is.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.