Avatar
14 February 2018 - Maayke Swank plaatste:

Resultaten eerste monitor Wkkgz

Minister Bruins heeft afgelopen week de eerste monitor over de Wkkgz naar de Tweede Kamer gestuurd. De monitor, uitgevoerd door het NIVEL, gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van klachten en geschillen.

De monitor laat zien dat de klachtprocedures goed toegankelijk zijn voor cliënten. Zorgaanbieders hebben zich fors ingespannen om de klachtprocedures en de aansluiting bij een geschilleninstantie op orde te krijgen. Er wordt door zorgaanbieders meer geïnvesteerd in het informele traject, ook om te voorkomen dat cliënten met een klacht naar de geschilleninstantie stappen.

Tevens laat de monitor zien dat de klachtfunctionarissen over het algemeen tevreden zijn over de waarborging van hun positie. De klachtenfunctionarissen vinden dat hun positie bij de zorgaanbieders na invoering van de Wkkgz beter gewaarborgd, duidelijker en onafhankelijker is. De klachtfunctionarissen gaven in het onderzoek aan te hechten aan voorlichting, scholing, advisering en beleidsontwikkeling.
Een overkoepeld thema in de Wkkgz is het leren van klachten. Het werkt bevorderend voor de kwaliteit van de zorg als de oplossing die in de klachtbehandeling bij een cliënt of groep van cliënten is gevonden breder wordt uitgerold, zodat voorkomen wordt dat andere cliënten tegen hetzelfde probleem aanlopen. De klachtenfunctionaris kan hier een belangrijke rol in spelen door het signaleren van specifieke thema’s en advisering binnen de zorginstelling, bijvoorbeeld aan de raad van bestuur. In vervolg op deze monitor zal het Nivel een bijeenkomst organiseren over het bevorderen van leren van klachten.

Het aantal klachten en geschillen is sinds de invoering van de Wkkgz niet gedaald. Het aantal gegrond verklaarde klachten in het formele traject (bij geschilleninstanties en tuchtcolleges) is echter - net als in voorgaande jaren – laag.

De volledige monitor is te vinden via deze link. In 2019 volgt een tweede monitor. De wetsevaluatie Wkkgz is in 2021.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.