Avatar
20 February 2018 - Beverley Rose plaatste:

Inclusie bevorderen met Supported Employment

05 februari 2018

Supported Employment is een benaderingswijze die ook zeer geschikt is voor de begeleiding van mensen met een psychische aandoening naar werk. Dat is de overtuiging van Sikko Bakker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS). Maar hoe dan? En wat is de verbinding tussen IPS en Supported Employment? Bakker pleit voor denken en handelen in langere perioden in plaats van een opeenvolging van korte projecten. Essentieel is het om werkgevers daarbij te betrekken en kennis over te dragen, vooral op basis van hun ‘sociale bewogenheid’ en ondernemerschap.

Vijf stappen Supported Employment

Supported Employment of begeleid werken is een stapsgewijze ondersteunings- en begeleidingsmethodiek voor mensen met veelal een blijvende (functionele) beperking, gericht op het verkrijgen en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgaande van het profiel van de kandidaat wordt naar geschikte banen gezocht en een match gemaakt, en wordt de werknemer begeleid en getraind op de werkplek. De NVS onderscheidt vijf stappen in de methodiek. Niet alle stappen hoeven gevolgd te worden of in dezelfde volgorde te worden nageleefd. Dat hangt af van de individuele situatie van de persoon en de ervaring en mogelijkheden die de werkgever heeft.

  1. Kennismaking en engagementsafspraken: toegankelijkheid en geïnformeerde keuze zijn hier de kernwaarden voor een stabiele match en start van de werkzaamheden.
  2. Beroepsgerichte profilering: empowerment van het individu.
  3. Jobfinding: zelfsturing en geïnformeerde keuzes.
  4. Werkgeversbetrokkenheid: toegankelijkheid, flexibiliteit en vertrouwelijkheid zijn belangrijke waarden in het proces.
  5. Ondersteuning op en naast de werkvloer: flexibiliteit, vertrouwelijkheid en respect zijn de belangrijkste componenten voor geslaagde ondersteunende maatregelen. Het gaat hier specifiek om ondersteunende maatregelen door de SE-professional terwijl de persoon een betaalde baan heeft.

Inclusie

Supported Employment is in het VN-verdrag voor de rechten van de mens de benaderingswijze die de inclusie van mensen met beperkingen bevordert, vertelt Bakker. De NVS sluit daarom nauw aan op dit verdrag en richt zich op kwaliteitsbevordering, educatie van de methodieken zo vervolgt hij. De jobcoaches die Supported Employment toepassen moeten voldoen aan gecontroleerde (na)scholingseisen alvorens zij geaccrediteerd worden en blijven. De NVS is lid van de European Union of Supported Employment (EUSE). Deze organisatie heeft in alle Europese landen lidorganisaties die Supported Employment uitvoeren of ondersteunen.

IPS

IPS is eigenlijk te zien als Supported Employment waarin een zorgprogramma vanuit de GGZ is geïntegreerd, aldus Bakker. “IPS is sterk verbonden met de behandelgerichte aanpak. Dat kan betekenen dat er een voorfase is voordat iemand in een baan wordt geplaatst. Supported Employment gaat uit van directe matching en begeleiding op de werkvloer. Overigens is er geen sprake van een tegenstelling tussen beide methoden, ze liggen in elkaars verlengde en gaan voor een belangrijk deel uit van dezelfde principes en einddoelen.”

Denk in lange perioden

Bakker raadt gemeenten die mensen met een psychische beperking aan werk willen helpen aan om te denken in kwalitatief duurzame oplossingen. “Zorg voor focus en stabiliteit, en vermijdt een opeenvolging van kortlopende projectjes. Of je dan zelf uitvoert of daar anderen voor inhuurt maakt niet zoveel uit. Funest is het om collegeperiodes van vier jaar als referentie van je handelen te nemen, laat staan kortere tijdsbestekken zoals een jaarlijks subsidietraject. Durf nu eens in termijnen van tien jaar te denken vanuit het besef wat het aan zorg en begeleiding kan schelen als iemand een stabiele plek op de arbeidsmarkt verwerft.”

Werkgevers als missing link

Het is goed als er wordt samengewerkt door GGZ en Werk & Inkomen, maar het bedrijfsleven is de missing link, stelt Bakker. “Sommige werkgevers mogen meer oog hebben voor werknemers die onvoldoende competenties of verdienvermogen hebben.” Afdwingen via de banenafspraak is niet de enige oplossing, daarvan is hij overtuigd. Met begeleiding op de werkvloer is veel meer mogelijk. Het zou kunnen dat de krapper wordende arbeidsmarkt een positief effect gaat hebben, maar op dit moment is dat nog niet zover. Bovendien: de arbeidsmarkt verandert, en een toenemend aantal mensen kan daarin niet mee. Dat zal in de toekomst alleen maar sterker worden zodat levenslang scholen en begeleiden de uitdaging wordt.

Sociaal ondernemerschap

Bakker is er daarom van overtuigd dat de winst vooral te halen is via sociaal ondernemerschap. Dit ziet hij toenemen, ook in de zin dat bedrijven zich graag daarop willen profileren. Dat biedt kansen, temeer daar de informatietechnologie het meer en meer mogelijk maakt om motivatie, capaciteiten en andere relevante informatie over werkzoekenden vast te leggen en zo kansen en matches te creëren. Re-integratie kan steeds beter digitaal worden ondersteund, alhoewel de jobcoach daarbij over het algemeen als mens niet gemist kan worden. Als die mogelijkheden worden benut, ziet Bakker een betere toekomst ontstaan waarin Supported Employment zich ontwikkeld tot ‘levensloopbestendig leren’.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.