Avatar
20 February 2018 - Monique Strijdonck plaatste:

Procedure gestart voor indiening onderwerpen voorwaardelijke toelating basispakket 2020

Sinds 1 januari 2012 kan de minister voor Medische Zorg besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het basispakket. Eén van de voorwaarden is dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het (hoofd)onderzoek kan, voor afloop van de periode van voorwaardelijke toelating (VT), worden vastgesteld of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Recent is de jaarlijkse bottom-up procedure gestart voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet. Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening van een dossier.

In bijgevoegde brief licht het Zorginstituut de mogelijkheid van voorwaardelijke toelating kort toe, bespreekt ze welke zorg in aanmerking kan komen en beschrijft ze de procedure voor het indienen en beoordelen van dossiers.

Via ProjectNet op de website van ZonMw kan een dossier worden ingediend. De uiterste indieningsdatum is 15 mei 2018 (voor 14:00 uur). Na het beoordelen van de ingediende dossiers zal het Zorginstituut uiterlijk 1 maart 2019 de minister voor Medische Zorg adviseren over onderwerpen die voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket in aanmerking komen. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief en/of deze link.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.