Avatar
26 February 2018 - Eldermans Geerts plaatste:

Zorgseminar: IGJ, NZa, AP, ACM: toezichthouders in de zorg

Geachte heer, mevrouw,
 
Een goede kwaliteit van zorg, waaronder begrepen een goede werking van de Nederlandse zorgmarkt, is in ons aller belang. Dit is geborgd door wet- en regelgeving. Maar dat betekent ook dat daar toezicht op gehouden moet worden. Dit doen de toezichthouders in de zorg: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ), Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Elke zorgaanbieder krijgt vroeg of laat te maken met één of meerdere van deze toezichthouders. Vandaar organiseren wij voor u een kosteloos seminar op 13 maart 2018, van 16.00 uur - 18.00 uur. 

Bevoegdheden die leiden tot vragen bij de zorgaanbieder
De bevoegdheden van toezichthouders zijn, anders dan men soms denkt, niet onbeperkt en kennen spelregels. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders vaak niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in het kader van het contact met een toezichthouder, zoals een toezichtbezoek of ander controlemiddel. Dit kan tot gevolg hebben dat zij – zonder dat zij daartoe verplicht zijn – bijvoorbeeld teveel informatie verstrekken, waardoor problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan boetes of andere maatregelen door de NZa of IGJ.

Daar komt bij dat zorgaanbieders zich niet realiseren wat de gevolgen zijn van het openbaren van informatie over hen door toezichthoudende instanties. Interessant hierbij is dat de wetgeving op dit punt aan verandering onderhevig is, ook nog eens ten nadele van zorginstellingen en zorgaanbieders. 

Verantwoordelijkheid zorgaanbieder
Vragen die bij veel zorgaanbieders rijzen zijn: “mag ik IGJ wel inzage geven in het patiëntendossier, als de patiënt daarvoor geen toestemming geeft?”, “moet ik antwoord geven op deze vraag van een toezichthouder van de NZa?” en “mag ik op deze manier samenwerken met mijn concullega?”.

Seminar
In het seminar wordt ingegaan op de rechten en plichten van de zorgaanbieder bij zowel toezichtbezoeken als andere controles. Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden door een externe spreker die de processen en administratie bij zorginstellingen beroepsmatig in overeenstemming brengt met de geldende regels. 

Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste vraagstukken die een rol spelen bij de rechten en verplichtingen van zorgaanbieders in het contact met toezichthouders en weet u hoe u het beste kunt handelen bij die omgang met toezichthouders. Voor zover de aard van de vraag zich daarvoor leent en de tijd dat toelaat kunnen ook concrete praktijkvragen voorgelegd worden.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en aanmelden op onze website. 


Met vriendelijke groet, 

Eldermans|Geerts Advocaten

13 March 2018  -  13 March 2018
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.