Avatar
8 March 2018 - dr Petra Reulings plaatste:

GGZ heeft belangrijke rol voor vrouw en kind die vrouwenopvang verlaten

Het Toezicht Sociaal Domein heeft onderzoek gedaan naar het borgen van veiligheid aan ouders(s) en kind(eren) die de vrouwenopvang verlaten en het bieden van continuïteit in de zorg en ondersteuning.

De rijksinspecties hebben daarvoor gesproken met alle vrouwenopvangorganisaties en verschillende hulpverleners op gebied van financiën, wonen, zorg en gezin, waar het gezin na de opvang mee te maken heeft. Dus ook met de GGZ. Ze hebben ook vrouwen en kinderen gesproken.

Ontbreken continuïteit van zorg is groot risico

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning een groot risico is voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

Bij vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang geldt dat er vaak sprake is van trauma’s naar aanleiding van huiselijk geweld of andere onveilige situaties. Voor een goed herstel is het belangrijk dat hulp vanuit de GGZ zo snel mogelijk op gang kan komen, zodat deze kwetsbare groep ook na het vertrek uit de opvang weerbaar is en verder kan. Dit is nog lang niet altijd het geval.  Uit het onderzoek blijkt namelijk dat stagnaties in zorg vaak voorkomen bij het inschakelen van gespecialiseerde zorg van de GGZ en de jeugdhulp.

Daarnaast blijkt dat hulpverleners vaak onvoldoende weten waar ze met zorgen over onveiligheid van het kind terecht kunnen. De inspecties doen een oproep doen aan de GGZ om ook bij behandeling van ouders hun kinderen niet uit het zicht te verliezen.

Wat betekent dit concreet voor de GGZ?

  • Zorg ervoor dat psychische hulp voor moeders en kinderen in de vrouwenopvang zo snel mogelijk van start kan gaan. Zorg voor tijdig contact met vrouw en de vrouwenopvang en evalueer periodiek de samenwerking met de vrouwenopvang. Wellicht kunnen vrijgevestigden een rol spelen om de stagnatie in zorg te verminderen.
  • Verlies bij behandeling van ouders hun kinderen niet uit het zicht. Doe altijd de kindcheck en schat in of de kinderen veilig zijn bij de ouders. Zo niet, bedenk dat wie of welke organisatie je kunt inschakelen.

Meer weten over het onderzoek naar vrouwen en kinderen die de vrouwenopvang verlaten?   https://www.jeugdinspecties.nl/na-verblijf-vrouwenopvang-hou-moeder-en-kind-in-beeld/

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs.

 

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.