Avatar
12 March 2018 - Maureen Veurman plaatste:

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten VIPP GGZ

Op 1 april 2018 zal de VIPP GGZ regeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. In de maand april vindt de nulmeting plaats. Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van deze VIPP-regeling voor ggz.

Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

U heeft, als aanbieder, mogelijk veel vragen over deze regeling.

  • Wat zijn de voorwaarden van deze regeling?
  • Kan iedereen deelnemen?
  • Waar moeten we als aanbieder aan voldoen?
  • Wanneer en hoe kan ik inschrijven?

Om u de kans te geven al deze, en nog veel meer, vragen beantwoord te krijgen en volledig voorbereid te zijn, organiseert het programmateam een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we u meenemen in het programma en is er voldoende ruimte gereserveerd om vragen te stellen en met elkaar te sparren over de realisatie van de doelen door u als aanbieder.

Programma
Het programma voor alle voorlichtingsbijeenkomsten is hetzelfde:

13:30 – 14.00 uur inloop
14.00 – 15.00 uur presentatie van de regeling
15.00 – 16.00 uur in kleine groepjes uiteen om uw vragen te kunnen beantwoorden en te sparren over realisatie van de doelen
16.00 – 17.00 uur afsluiting met een hapje en drankje om na te praten en ideeën uit te wisselen

Data en locaties
Per bijeenkomst zijn er dertig plekken beschikbaar. We vragen u dan maximaal twee personen, die belast worden met de VIPP GGZ regeling binnen uw organisatie, in te schrijven voor één van de bijeenkomsten.

27 maart Amersfoort
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

29 maart Eindhoven
GGZ Eindhoven – Het BadLab
Doctor Poletlaan 72
5626 ND  Eindhoven

9 april Amsterdam
Restaurant Freud
Spaarndammerstraat 424
1013 SZ Amsterdam

Aanmelden kan via info@vippggz.nl, hier kunt u ook terecht voor al uw vragen. Organisaties die in aanmerking komen voor de regeling hebben inmiddels een e-mail ontvangen. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar GGZ Connect.

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten VIPP GGZ
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.