Avatar
26 March 2018 - Nicole Huttenhuis plaatste:

Gezocht door Koers en kansen: projectvoorstellen voor voorkomen herhaald crimineel gedrag

Het ministerie Justitie en Veiligheid zoekt bestaande en nieuwe initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit. Die zoektocht is onderdeel van het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering, waarbij ook GGZ Nederland betrokken is. Het programma heeft als doel: een effectieve en toekomstbestendige sanctie-uitvoering. Dit vertaalt zich door in te zetten op voorkomen van herhaald crimineel gedrag en de sanctie-uitvoering meer wendbaar en flexibel te maken.

Betrokkenheid forensische zorg en ggz

Het forensische veld richt en specialiseert zich steeds meer in de ambulante preventieve zorg en wil zo een nieuwe groep patiënten bereiken: patiënten waarbij een risico bestaat dat zij vanuit hun stoornis delicten gaan plegen. Tijdige behandeling en begeleiding voorkomt toestroom naar het Gevangeniswezen. Een andere ontwikkeling in de forensische zorg is om mensen na beëindiging van, en liefst al tijdens het strafrechtelijk kader, beter door te laten stromen naar reguliere zorg om herhaling van de problematiek te voorkomen.

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is preventie van belang om te voorkomen dat zij in de knel komen, te maken krijgen met schulden, het verlies van werk of sociale contacten. Situaties die opgeteld mogelijk kunnen leiden tot crimineel gedrag. Vroegsignalering en deskundige ggz-hulp in elke wijk in samenwerking met de wijkteams helpt daarbij preventief.

Deze ontwikkelingen waarbij al in een vroeg stadium voorkomen wordt dat mensen (opnieuw) met justitie in aanraking komen, sluiten goed aan bij het gedachtengoed van Koers en kansen.

Gezocht: vernieuwende initiatieven

Er zijn al meerdere voorbeelden en domein overstijgende initiatieven in het land:

FCON van Transfore: Bij een behandeling bij Transfore staat de patiënt centraal. Dit betekent dat in het behandelplan díe onderdelen terugkomen die aansluiten bij de problemen. En deze problemen worden domeinoverstijgend benaderd. Dit individuele plan wordt samen met de patiënt opgesteld. https://www.transfore.nl/forensisch-circuit-oost-nederland.

Wijk GGD-er in Vught: In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg een persoon nodig heeft. https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-en-zorg/wijk-ggder/.

City Deal ‘zorg voor veiligheid in de stad’: binnen deze city deal is transforensische zorg een van de thema’s. Tilburg is hiervan de trekker, samen met Breda. Het doel: Samen met betrokken partijen komen tot heldere samenwerkingsafspraken over de inzet van hoog beveiligde zorg, waarbij de toegang tot deze zorg zowel in crisissituaties als in reguliere situaties (doorstroom) geborgd is. Tevens het vergroten van (ambulante) forensische expertise bij reguliere zorg en beschermd wonen. http://agendastad.nl/citydeal/zorgvoorveiligheid/

Heb je een bestaand project of een idee in ontwikkeling waarmee je wilt voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit? En zijn daarbij organisaties uit het justitiële domein, zorg of gemeenten bij betrokken? Meld je project of idee dan nu aan bij Koers en kansen! De eerste tranche sluit op 30 april.

Deze uitvraag is afkomstig vanuit een ministerie-breed programma. Ga naar www.sanctieuitvoering.nl voor meer informatie over het aanmelden van projecten en informatie over de voorwaarden.

Gezocht door Koers en kansen: projectvoorstellen voor voorkomen herhaald crimineel gedrag
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.