Avatar
27 March 2018 - Maureen Veurman plaatste:

Start VIPP GGZ verschoven naar begin mei

De publicatiedatum van de regeling VIPP GGZ in de Staatscourant is, door VWS, verschoven naar begin mei. De voorlichtingsbijeenkomsten eind maart en begin april gaan gewoon door. De nulmeting wordt wél verschoven, deze zal in de tweede helft van april plaatsvinden. Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich met de uitkomsten van de nulmeting inschrijven om gebruik te maken van de VIPP-regeling voor ggz.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Medio maart hebben we u de uitnodiging verstuurd voor de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten gaan gewoon door. Heeft u zich nog niet opgegeven, dit kan nog via info@vippggz.nl .

Nulmeting
De nulmeting is een online (beveiligde) vragenlijst om de stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen van VIPP GGZ te meten. Instellingen kunnen deelnemen aan VIPP GGZ indien de Zorgverzekeringswet (Zvw)-omzet groter is dan € 500.000,-. Voor het toetsen van deze omzet wordt het DigiMV (digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens) bestand van 2016 gebruikt. Het voltooien van de nulmeting is verplicht om subsidie aan te kunnen vragen. Vragen over de nulmeting kunt u stellen aan: nulmeting@vippggz.nl .

VIPP GGZ
Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

Vragen over de regeling kunt u stellen via info@vippggz.nl. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar GGZ Connect. Vanaf begin april houden wij u ook via www.vippggz.nl op de hoogte.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.