Avatar
29 March 2018 - Olfert Koning plaatste:

Zorgen bij Kamerleden over vertraging toegang Wlz voor ggz-cliënten

Tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg stelden Kamerleden van bijna alle politieke partijen veel vragen over de toegang voor ggz-cliënten. Ze maken zich zorgen dat de openstelling op zijn vroegst pas in 2021 geregeld is. ‘Kan het niet eerder?”, vroeg Vera Bergkamp (D66). Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaf aan dat eerdere openstelling dan 2021 niet verantwoord is, organisaties als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en gemeenten hebben voldoende voorbereidingstijd nodig. De staatssecretaris zet zich in voor een zorgvuldige van aanpassing van de wet. Hij geeft de Tweede Kamer nog voor de zomer een overzicht van lopende onderzoeken die daarbij moeten helpen.  

Dubbele herindicaties voorkomen
GGZ Nederland maakt zich zorgen over een groep cliënten die onder het overgangsrecht AWBZ-Wmo vallen. Deze overgangstermijn loopt in 2020 af en een groot deel van deze mensen komt in aanmerking voor toegang tot de Wlz. We willen voorkomen dat cliënten straks in 2020 een indicatie moeten krijgen omdat de overgangstermijn afloopt en kort  daarna opnieuw geïndiceerd moeten worden. Dit zou zorgen voor veel onrust bij cliënten en naasten en is verspilling van tijd en geld. Na vragen van onder meer de SP en andere politieke partijen liet de staatssecretaris weten ook te willen voorkomen dat mensen kort achter elkaar twee keer een indicatie moeten krijgen. Hij gaat hierover in gesprek met de VNG.

Keuzevrijheid
Een ander onderwerp waar Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland aandacht voor vroegen was de keuzevrijheid voor cliënten om eigen zorgverleners te kiezen binnen de Wlz. Onder meer GroenLinks en ChristenUnie stelden dit punt aan de orde. Minister De Jonge (VWS) liet weten dat meer keuzevrijheid uitvoering van de wet complexer maakt, maar wacht eerst een onderzoek af naar de huidige uitvoeringspraktijk. Voor GGZ Nederland is het belangrijk dat mensen met een psychische aandoening, die straks mogelijk psychische zorg en ondersteuning ontvangen vanuit de Wlz, wel gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een eigen tandarts of huisarts voor reguliere zorg. Dit kan wat ons betreft het eenvoudigst via iemands zorgverzekering verlopen.

Lees hier de brief van GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie aan de Tweede Kamer.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.