Avatar
5 April 2018 - Gerard van Unen plaatste:

Schrapsessies regelgekte: een terugblik

De  eerste schrapsessies met GGZ Eindhoven, GGZ Centraal, GGZ Friesland, Novadic Kentron, GGZ Ingeest, GGZ Drenthe en de Parnassia Groep heeft één ding heel erg duidelijk gemaakt: veel dingen in deze organisaties kunnen veel efficiënter dan nu het geval is, maar dat vergt nog wel het nodige duw- en trekwerk met de collega’s. Veel regels hebben betrekking op het leveren van goede zorg, maar zouden anders georganiseerd kunnen worden. Het samenvoegen van verpleeg- en andere begeleidingsplannen is hier een voorbeeld van. Of de manier waarop een DBC verlengd moet worden, dat blijkt hopeloos tijdrovend te zijn. Het eerste is iets dat de organisaties zelf zouden kunnen oppakken, het tweede door GGZ Nederland.

Tijdens de schrapsessie bleek ook dat er nogal wat overlap bestaat tussen registraties die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het tot drie keer toe moeten registreren van vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder in Argus en het EPD. Of is er sprake van systemen die die niet met elkaar samenwerken, zoals miscommunicatie tussen het EPD en XinCare, waardoor gegevens telkens handmatig moeten worden ingevoerd. Er werden ook veel onnodige registraties genoteerd, vooral op organisatieniveau. Voorbeelden hiervan zijn de omslachtige workflow in HR-processen, het standaard aanmaken van suïcidepreventieplannen in plaats van op indicatie, het melden van de bedbezetting op oneindig veel plekken en bij het op- en afschalen van zorg telkens opnieuw uit- en inschrijven in een en dezelfde organisatie. En wat te denken van het berichtenverkeer tussen ggz-aanbieders en gemeenten als een cliënt over gaat naar de Wmo? Een beschikking aanvragen gaat welliefst via 7 verschillende berichtencoderingen voor één cliënt.  Soms was het lastig om te achterhalen waar regels vandaan komen, wie ze verzonnen heeft.

Er bestond dan ook behoefte bij de deelnemers aan meer overzicht. Wat is er nu bij wet verplicht en wat niet? Vergelijkbaar met de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is er behoefte aan een handreiking of een factchecker, het liefst per wettelijk domein. GGZ Nederland gaat hierover in overleg met externe partijen.  Verder gaven hulpverleners aan dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zich veel teveel bemoeien met hoe de zorg geleverd wordt, terwijl zij zelf deskundig zijn op dat gebied. Men vinkt wat af op de werkvloer, terwijl men twijfelt of al die vinkjes daadwerkelijk gecontroleerd worden en wat het nut er van is. Volgens de hulpverleners geeft dit blijk van wantrouwen in de deskundigheid, doelgerichtheid en doelmatigheid van hulpverleners in de ggz en daar voelt men zich onprettig bij. We verstaan ons vak zo is de gedachte en worden daar ook op getoetst door partijen als de Inspectie. Daar hebben we anderen niet voor nodig.

Aan het eind van de schrapsessie hebben de vier organisaties drie registraties uitgekozen waar zij direct mee aan de slag willen. Verder is afgesproken om een overzicht te maken van de resultaten van deze sessie, die in te delen naar activiteiten op organisatieniveau en landelijk niveau en dat dan te delen met andere ggz-organisaties.

GGZ Nederland nodigt de project- en procesbegeleiders eerdaags ook uit om te overleggen over een passend vervolg. Eigenlijk begint het schrappen nu. De tool van Vilans heeft hierbij geholpen, maar er moet nog veel gebeuren. De deelnemers gaven aan het best een lastige opgave te vinden, maar zien mogelijkheden om in de eigen organisatie een stap verder te komen.

 • Avatar
  10 April 2018 - Ingrid Webbink zei:

  Worden er nog meer van dergelijke schrapsessies gehouden? Ik ben zeer geïnteresseerd!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 June 2018 - Linda Wessels zei:

  Het duurde even, maar we lijken dan nu toch de eerste registratie-hobbel op te ruimen: het blijkt nodig om het op-en afschalen te registreren (i.r.t. poductieafspraken) maar opnieuw in- en uitschrijven kan veel simpeler. En....dat blijkt op eén plek in de organisatie al gedaan te worden. Interessant gegeven, waaruit we opmaken dat het verbeteridee en de denkkracht soms dichterbij is dan je denkt. Zin in meer! Dus we gaan intern in de organisatie met de toolkit van Vilans langs teams om vooral ook onder zorgverleners en administratieve medewerkers op te halen waarin we ons kunnen verbeteren.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.