Avatar
6 April 2018 - Yvonne Moolenaar plaatste:

NZa publiceert circulaire over dagbesteding en geneeskundige begeleiding in de Zvw

De Nza heeft op haar website een circulaire gepubliceerd over dagbesteding en geneeskundige begeleiding. Aanleiding voor de circulaire is het standpunt vaktherapie en dagbesteding van het Zorginstituut Nederland. Hierin staat dat dagbesteding in de ggz alleen onder de aanspraken op curatieve ggz valt als deze gelijktijdig plaatsvindt met verblijf met overnachting. Bij ambulante zorg vallen alleen begeleidingsactiviteiten met een geneeskundig doel onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In de praktijk blijkt dat de grens tussen dagbesteding en geneeskundige begeleiding niet altijd even helder is. De NZa geeft daarom aan dat zorgaanbieders van 2015 tot en met 2018 dagbesteding in een ambulante setting mogen registreren als het geneeskundige zorg is. Als de dagbesteding in het behandelplan van de patiënt staat, geeft dat in principe voldoende zekerheid dat het om geneeskundige zorg gaat.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.