Avatar
18 April 2018 - Anne Wil Roza plaatste:

Onderzoek Jaardocument Jeugd

De directie Jeugd van het Ministerie van VWS is een onderzoek gestart naar de werking van het jaardocument. Het invullen van het jaardocument is een wettelijke verplichting (Jeugdwet, artikel 4.3 en 8.3), maar kent een hoge administratieve last. Het Ministerie onderzoekt daarom op welke wijze dit vereenvoudigd kan worden, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke eisen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot.

Een van de onderdelen van het onderzoek is deze korte enquête. Berenschot wil graag weten hoe aanbieders aankijken tegen het jaardocument. Specifiek is zij geïnteresseerd in hoeverre het invullen van het jaardocument wordt ervaren als een administratieve last en in hoeverre de informatie die in jaardocument aangeleverd moet worden ook op andere momenten, op andere manieren en/of aan andere partijen moet worden aangeleverd.

De enquête bestaat uit een beperkt aantal vragen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en deze kan het beste ingevuld worden door de functionaris die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse aanlevering aan DigiMV, waarschijnlijk uw controller. Uiteraard worden alle gegevens op basis van anonimiteit verwerkt.

U wordt gevraagd de enquête uiterlijk 27 april, 12:00 uur in te vullen.

Hier vindt u de link naar de enquête: https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zX76iwQ3X9qw05

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het onderzoeksteam van Berenschot,

Maarten Adelmeijer, Dirk-Jan Schoneveld, Melanie Knieriem, Bas Peeters

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.