Avatar
16 May 2018 - Beverley Rose plaatste:

(gratis) Kennis & Participatie Festival, 24 mei

Workshops Kennis & Participatiefestival 24 mei 2018     

Vanwege het grote aantal aanmeldingen nu extra workshops:

Titel: Het (gemeentelijk) instrumentarium voor arbeidsinschakeling en de banenafspraak (Linda de Bruin, SZW)

Gemeenten kunnen verschillende instrumenten inzetten om mensen te ondersteunen richting werk. Hiermee kan de arbeidsparticipatie van mensen, ook van mensen met een psychische kwetsbaarheid, worden vergroot. Tijdens deze sessie, bedoeld voor functionarissen van GGZ-instellingen, krijgt u een toelichting op het instrumentarium dat gemeenten kunnen inzetten. Ook zal een toelichting worden gegeven op de banenafspraak en de instrumenten die voor de doelgroep van de banenafspraak beschikbaar zijn.

Titel: De (arbeids-)kracht van ervaringsdeskundigen (Wilma Boevink)

Mensen met een ingrijpende psychische kwetsbaarheid ontwikkelen zich in toenemende mate tot eigenaar van hun ervaringen. Wat is ervaringsdeskundigheid? Wat kunnen ervaringsdeskundigen betekenen op het terrein van arbeidsintegratie en –participatie? Wat komt er zoal bij kijken? Voorbeelden uit de praktijk van vruchtbare co-creatie tussen professionals en ervaringsdeskundigen komen aan de orde. Ook wordt kort het bestaan en doel van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen besproken.

 

Of liever een van de 3 lezingen bijwonen? Zie:

Titel: Integrale aanpak voor kwetsbare jongeren

Desiree Curfs – directeur Stroomopwaarts en Stichting Mee

Om jongeren met een psychische kwetsbaarheid betere kansen te bieden, is een integrale preventieve aanpak nodig die de domeinen werk, inkomen, zorg en onderwijs overstijgt. We hebben georganiseerd dat er 1 aanspreekpunt is om school, werk en thuis als 1 geheel te overzien. Daardoor bieden we deze kwetsbare jongeren een stevige structuur. We delen graag onze ervaringen!

Titel: Jongeren met EPA in transitie

Hoogleraar Hillegers kinder- en jeugdpsychiater. Kind- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.

Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) ontstaan tussen het 15 en 25ste levensjaar. In deze levensfase volgen jongeren een opleiding of starten met hun eerste baan, ontwikkelen ze zich sociaal en is meer zelfstandigheid een logische volgende stap. Voor jongeren met een EPA verloopt het zetten van deze stappen niet altijd vanzelfsprekend. Er wordt een lacune gesignaleerd in passende ondersteuning voor deze kwetsbare populatie. Gemeenten, die vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor jongeren tot 18 jaar, doen een beroep op vaardigheden zoals eigen kracht en initiatief. Vaak ontbreekt dit als gevolg van psychopathologie en een  beperkt netwerk. Vanuit psychiatrisch oogpunt wordt deze problematiek op interactieve wijze besproken.

Titel: Herstel ontcijferd! Inzichten vanuit de wetenschap

Prof.dr. Stynke Castelein, Lentis/Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstig Psychische Aandoeningen

Prof.dr. Stynke Castelein gaat in haar lezing in op het bevorderen van herstel bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Door psychische klachten ervaren mensen problemen op gebieden zoals wonen, werk en sociale contacten. Ook is hun persoonlijke balans verstoord. Om herstel te bevorderen is een brede aanpak nodig met aandacht voor symptomatisch, maatschappelijk én persoonlijk herstel.

Castelein zal in haar lezing herstel dan ook ‘breed aanpakken’ met aandacht voor zowel epidemiologisch onderzoek als interventie-onderzoek in de dagelijkse ggz-praktijk. Ze zal ingaan op vragen als: Welke factoren bevorderen en belemmeren herstel? Wat bepaalt het beloop? Welke interventies kunnen dit beloop beïnvloeden? In haar lezing stippelt zij een koers uit naar meer herstel op alle fronten met inzichten vanuit de wetenschap.

Zie voor het totale programma:

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kennis-en-participatiefestival

24 May 2018  -  24 May 2018
(gratis) Kennis & Participatie Festival, 24 mei
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.