Avatar
29 June 2018 - Gerard van Unen plaatste:

VWS publiceert Actieplan (Ont)Regel de Zorg

Het ministerie van VWS heeft deze week het Actieplan (Ont)Regel de Zorg gepubliceerd. Op 5 juni jl. hebben de ministers Bruins en de Jonge hierover gedebatteerd met de Tweede Kamer. In het plan zijn ook afspraken opgenomen om de regelgekte in de ggz aan te pakken. Naast VWS zijn hier ook ZN, de NZa, MIND LPPG, GGZ Nederland en de beroepsverenigingen bij betrokken. Zij hebben afgelopen donderdag afgesproken om de actiepunten in het plan de komende vier weken verder uit te werken. Bij ieder actiepunt is een trekker benoemd, die in de lead is om er een succes van te maken.

GGZ Nederland wil dat professionals zo snel mogelijk minder administratieve lasten ervaren. Daarom wil GGZ Nederland bindende afspraken maken met het ministerie van VWS, ZN en de NZa over 1) een heroverweging van de gepast gebruik elementen in het Kwaliteitsstatuut, 2) het inrichten van een meer procesgerichte verantwoording op gepast gebruik, 3) het tijdelijk accepteren dat de verantwoording op gepast gebruik van de laatste patiënten niet volledig is en 4) het regelarmer inrichten van de controles in het zelfonderzoek over 2016, 2017 en 2018. Die afspraken worden vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord ggz (zie de actiepunten 14 – 18 in het actieplan). Minder regelgekte, meer zorg!

Lees het Actieplan Ontregel de Zorg en het Programma Rechtmatige Zorg 2018-2021

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.