Avatar
31 July 2018 - Maureen Veurman plaatste:

Impactanalyse VIPP GGZ

Medio mei is GGZ Nederland voor het eerst, formeel, geïnformeerd over het voornemen van het ministerie van VWS om het MedMij afsprakenstelsel verplicht op te nemen, medio juni hebben we u hierover geïnformeerd. Dit betekent een verzwaring van de eisen waar u, samen met uw ICT-leverancier, aan moet voldoen. Medio juni verzonden we een brief met daarin het voorstel aan het ministerie om de publicatie van de regeling op te schorten tot uiterlijk 1 november aanstaande.

In samenspraak met VWS is afgesproken dat het programmateam VIPP GGZ in de tussentijd - in samenwerking met de leden van de stuur- en klankbordgroep - een impactanalyse uitvoert op de verschillen tussen de vorige en nu voorgestelde regeling en wat dit betekent voor ggz-instellingen. Op basis hiervan wordt overleg gevoerd met VWS om tot een regeling te komen met voldoende draagvlak bij alle partijen. Bij beide partijen is voldoende vertrouwen dat deze regeling uiteindelijk tot stand komt.

Wanneer u heeft deelgenomen aan de nulmeting het volgende. Gezien deze ontwikkelingen, die invloed kunnen hebben op bepaalde onderdelen van de nulmeting, kunnen we nog geen oordeel geven over de door u ingevulde nulmeting. Zodra overeenstemming is over de hoofdlijnen van de uiteindelijke regeling informeren we u over het resultaat van de door u ingevulde nulmeting. We verwachten dit pas eind september/begin oktober te kunnen doen.

GGZ Nederland betreurt de gang van zaken rond de totstandkoming van deze regeling. Zodra er (nieuwe) ontwikkelingen zijn met betrekking tot de regeling, stellen we u hier van op de hoogte.

Mocht u, naar aanleiding van het bovenstaande, vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de programmasecretaris van VIPP GGZ, Anne Schulten, via info@vippggz.nl.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.