Avatar
6 August 2018 - Charlotte Karman plaatste:

Wetswijziging BIG aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wijzigen van de Wet BIG. Het wetsvoorstel beoogt modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de voorbehouden handelingen. Aanleiding voor de wijzigingen was de in 2013 verschenen tweede evaluatie van de Wet BIG. GGZ Nederland heeft gedurende de parlementaire behandeling meerdere malen het perspectief van de zorgaanbieders naar voren gebracht.

De belangrijkste wijzigingen voor zorgaanbieders zijn:

 • De tuchtrechter kan een beroepsverbod opleggen als de veiligheid dat vereist, waardoor de betrokkene niet meer (volledig) in de individuele gezondheidszorg mag werken;
 • Ook het gedrag van de BIG-geregistreerde in een ander beroep of in zijn privéleven kan onder het tuchtrecht vallen. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening;
 • De IGJ kan een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter (de zgn. last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten).
 • De tuchtrechter kan in het belang van de individuele gezondheidszorg bepalen dat berispingen en boetes openbaar worden gemaakt.
 • Eenvoudige klachten kunnen via een voorzittersbeslissing worden afgehandeld.
 • De klager krijgt de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris.
 • De klager moet griffierecht van € 50,- gaan betalen. Als de klacht gegrond is krijgt hij dit bedrag terug.
 • De tuchtrechter kan de aangeklaagde veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken. Dit kan alleen als de klacht (gedeeltelijk) gegrond is.
 • BIG geregistreerden moeten in correspondentie met patiënten het BIG nummer vermelden. Op die manier kan een patiënt makkelijker de bevoegdheid van een zorgverlener controleren in het BIG register.   

De wetswijziging treedt naar verwachting begin 2019 in werking.

 • Avatar
  25 January 2019 - Saskia Nieuwenhuize zei:

  Dag Charlotte, is bekend wanneer artikel 4a Wet BIG in werking zal treden? Artikel dat vermeldt dat bij AMvB kan worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze de beroepsbeoefenaar het publiek kenbaar maakt onder welk BIG-nummer hij is ingeschreven.

  Is de tekst van deze AMvB al gepubliceerd?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 February 2019 - Charlotte Karman zei:

  @Saskia Dag Saskia, naar verwachting zal het besluit a.s. april 2019 in werking treden. Er is helaas op dit moment nog geen AMvB gepubliceerd. Ook hebben wij nog geen concepttekst tot onze beschikking. Wij zijn ons ervan bewust dat zorgaanbieders tijd nodig hebben om een dergelijk besluit te implementeren. Wij hopen dan ook dat het op korte termijn beschikbaar komt.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 March 2019 - Charlotte Karman zei:

  Twee weken geleden werd de sector overvallen door een nieuwsbericht op de website van het BIG register (bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/februari/6/…) , waaruit bleek dat vanaf 1 april a.s. BIG nummers onder meer op alle facturen vermeld moeten worden. Dit terwijl de AMvB nog niet is gepubliceerd.

  Eén van de zichtbare acties die GGZ Nederland daarop heeft ondernomen is een brief aan de minister van VWS, ondertekend door de zorgaanbieders (verenigd in de Brancheorganisaties Zorg) en de zorgverleners (verenigd in de KNMG). Daarin verzoeken wij de minister dringend om deze onnodige administratieve lasten uit de AMvB te halen en inwerkingtreding van de verplichtingen uit te stellen. Wij gaan ervan uit dat wij op korte termijn overleg kunnen hebben met het ministerie van VWS.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  4 March 2019 - Linda de Heer zei:

  Beste Charlotte,

  Heb ik de verkeerde tekst van artikel 4a Wet BIG?
  "Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze de beoefenaar van een beroep als bedoeld in artikel 3, eerste lid, het publiek kenbaar maakt onder welk BIG-nummer hij is ingeschreven."

  Dit is in mijn ogen een bepaling die de mogelijkheid schept voor het verplicht kenbaar maken van het BIG-nummer. Om dit daadwerkelijk te verplichten en op welke wijze moet worden bepaald in een AmvB. Dus zolang er geen AmvB is, is er dus ook geen verplichting. Althans zo redeneer ik.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 March 2019 - Charlotte Karman zei:

  Beste Linda,

  Dat klopt. Er is op dit moment nog geen AMvB bij artikel 4a gepubliceerd. Wel is informatie over de beoogde AMvB gepubliceerd waarbij wordt aangegeven in welke gevallen het BIG-nummer kenbaar moet worden gemaakt. Maar dit moet inderdaad eerst worden opgenomen in een AMvB. De AMvB zelf is nog niet gepubliceerd. Ook ontbreekt een inwerkingtredingsbesluit. Wel is aangegeven dat deze verplichting geldt vanaf 1 april a.s.

  Hartelijke groet,
  Charlotte

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 March 2019 - Linda de Heer zei:

  @Charlotte Karman
  Hoi Charlotte,
  Heb jij de vindplaats van die gepubliceerde informatie voor mij? Bedankt!
  Met vriendelijke groet,
  Linda

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 March 2019 - Charlotte Karman zei:

  Dag Linda,

  Hierbij de link: bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/februari/6/…

  Hartelijke groet,
  Charlotte

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 March 2019 - Linda de Heer zei:

  Goed bericht!
  De minister heeft in een brief aangegeven dat "Ik heb de inspectie gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op de verplichting totdat het overleg en de nadere besluitvorming over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld is afgerond en er voldoende tijd is geboden om de verplichting te implementeren."

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.