Avatar
12 September 2018 - dr. William Goossen plaatste:

Pilot Z-CERT met ActiZ & VGN succesvol afgerond

Op 11 september heeft Z-CERT de afsluitende projectbijeenkomst voor alle pilotdeelnemers uit de langdurige zorg en gehandicaptenzorg gehouden.

Bij Actiz, branchevereniging voor de ouderenzorg, komen Security Officers en ICT-managers van deelnemende en nieuwe zorginstellingen samen en presenteert Z-CERT de evaluatie van de dienstverlening en de plannen voor de toekomst.

Uit de pilot is gebleken dat Z-CERT een belangrijke bijdrage levert aan de informatiebeveiliging binnen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zowel met het uitsturen van beveiligingsadviezen en informatieberichten, bijvoorbeeld over kwetsbaarheden in veelgebruikte software in de branche, als met monitoringdiensten of de afhandeling van- en hulp bij incidenten.

De primaire zorgprocessen in deze branches en bijbehorende Zorg-IT wijken af van de huidige doelgroepen van Z-CERT, zoals ziekenhuizen en ggz. Daarom is er contact gezocht met een aantal belangrijke leveranciers van bijvoorbeeld Elektronische Cliënten Dossiers of eHealth toepassingen, met als doel deelnemende instellingen in de toekomst in een vroeger stadium te kunnen waarschuwen voor kwetsbaarheden en risico’s en te adviseren over veilig gebruik.

Tijdens de afsluitende projectbijeenkomst is er een themasessie gehouden gericht op awareness ten aanzien van de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.
Het openen van phishing mails door personeel of het ongeautoriseerd of openbaar gebruik van het patiëntendossier blijkt een veel voorkomend probleem binnen de branche.  

Naar aanleiding van de succesvolle eerste pilotfase gaan Z-CERT en ActiZ de samenwerking verder uitbreiden en zullen er per september tenminste zes nieuwe zorginstellingen aansluiten bij Z-CERT. Ook het aantal deelnemers uit de gehandicaptenzorg wordt verder uitgebreid.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.