Avatar
11 October 2018 - Nathalie Koeman plaatste:

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen zoekt een voorzitter en twee leden voor haar bestuur

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen zoekt, per april 2019, vanwege het rooster van aftreden een voorzitter en twee leden voor het bestuur.

De beoogde voorzitter heeft kennis van en ervaring met familieorganisaties en/of familieraden in de GGZ.

Eén lid wordt voorgedragen door de personeelsvertegenwoordiging en heeft bij voorkeur een HRM-achtergrond.

Eén lid heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in de GGz-zorg

In opdracht van het ministerie van VWS en in cofinanciering met GGz-instellingen zorgt de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) voor onafhankelijke familievertrouwenspersonen bij GGz-instellingen, waar zij voor familie en naastbetrokkenen van in zorg zijnde cliënten vertrouwenswerk aanbieden. De LSFVP zorgt voor opleiding, training en intervisie voor familievertrouwenspersonen. Het doel is door middel van het bieden van een luisterend oor en begeleiding te komen tot een betere communicatie tussen GGz-instellingen en familie/naastbetrokkenen van in behandeling of zorg zijnde cliënten, bijvoorbeeld in situaties waarbij er misnoegen bestaat over bejegening. Het resultaat draagt bij aan een verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de zorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met familieraden van GGz- instellingen. De LSFVP wordt gesteund door diverse patiënt- en familieorganisaties, de politiek, belangen- en brancheverenigingen. De LSFVP heeft de ambitie om in 2019 actief te worden in het sociaal domein.

Een uitgebreid profiel treft u op www.lsfvp.nl

U kunt uw reactie per email richten aan info@lsfvp.nl. Informatie over deze boeiende nevenfunctie is te verkrijgen bij Rudi Rikken, aftredend voorzitter (tel. 0653797386) of Rob Jongejans, directeur (tel. 0655881472). U kunt op deze functie reageren tot 30 november 2018.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen zoekt een voorzitter en twee leden voor haar bestuur
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.