Avatar
11 October 2018 - Annebeth Dermer plaatste:

Toekenning aanvragen tijdvak 2 van SectorplanPlus opgehoogd zorgt voor honorering aangevraagde opleidingstrajecten.

Begin oktober heeft het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de beschikbare middelen voor het 2e tijdvak van SectorplanPlus worden verhoogd van 80 miljoen euro naar 90 miljoen euro. Hiermee zijn voldoende middelen beschikbaar om alle opleidingstrajecten in dit tijdvak te kunnen honoreren.

Voor de zomer is het tweede tijdvak van SectorplanPlus opengesteld voor organisaties om subsidie aan te vragen voor het opleiden van hun medewerkers. Deze opleidingen moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing. In totaal was hiervoor 80 miljoen euro door het ministerie beschikbaar gesteld. Vanuit het veld is volop aangevraagd, waardoor het totaal van de opleidingstrajecten zo’n 10 miljoen euro hoger uitkomt. Het ministerie heeft besloten aan deze enorme belangstelling tegemoet te komen door het bedrag op te hogen tot 90 miljoen euro. Hiermee zien alle organisaties hun opleidingstrajecten gehonoreerd. 

Van de aanvraag in het tweede tijdvak gaat afgerond zo’n 3,4 miljoen euro naar de eerstelijnszorg en ambulancezorg, 1,4 miljoen euro naar jeugdzorg en 0,2 miljoen euro naar welzijn. Voor de curatieve zorg is ruim 6 miljoen euro aangevraagd. De overige 79 miljoen euro is aangevraagd door de intramurale care, waarvan een kleine 60 miljoen euro door de VVT. Met dit geld kunnen 70.757 mensen een individueel opleidingstraject volgen.

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus op www.sectorplanplus.nl.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.