Avatar
12 October 2018 - Olfert Koning plaatste:

Communicatiemiddelen Wet forensische zorg

GGZ Nederland werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere organisaties die met de Wet forensische zorg te maken krijgen, aan algemene communicatiemiddelen over de nieuwe Wet forenisische zorg. Het ministerie neemt hierin het voortouw.

Er wordt gewerkt aan verschillende communicatiemiddelen die door leden van GGZ Nederland gebruikt kunnen worden als basis bij hun eigen communicatie.

Er wordt onder meer gewerkt aan een dynamische pdf, met een korte kernboodschap over de wat de Wet forenische zorg is en wat de doelstelling is. Daarnaast gaat de pdf in op verschillende onderwerpen zoals:

  • Aanwijzingen
  • Inkoop
  • Verplichtingen aanbieders
  • Plaatsing
  • Gegevensuitwisseling

De pdf wordt ook geschikt gemaakt voor gebruik op tablets en telefoons.

Ook werkt het ministerie aan een basis-presentatie, die geeft algemene informatie en achtergronden over de Wet forensische zorg en kan gebruikt worden bij voorlichtingen of trainingen van medewerkers. 

Er komen eind november/begin december een artikel in het JenV-magazine. Hiervoor worden interviews afgenomen met mensen die straks betrokken zijn bij de uitvoering van de wet, ook vanuit de ggz.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.