Avatar
4 December 2018 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Regelgeving ggz en fz 2019 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld. Deze vindt u hier.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Acute psychiatrische hulpverlening (G-ggz)

In de zomer heeft de NZa regelgeving voor 2019 bekend gemaakt waarin een nieuwe bekostiging voor de acute ggz was opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat 2019 een overgangsjaar wordt voor de acute ggz. Dit betekent dat de in 2018 bestaande regelgeving met crisis-dbc’s en beschikbaarheidscomponent  in 2019 gewoon blijft gelden. De documenten zijn hierop aangepast.

Let op: Voor 2019 is er wel één wijziging. In 2019 wordt de voorwaarde van de 24/7 beschikbaarheid niet meer gekoppeld aan de crisis-dbc, maar aan de beschikbaarheidscomponent. De beschikbaarheidscomponent is immers bedoeld als tegemoetkoming voor de 24/7 beschikbaarheid. Dit betekent dat zorgaanbieders die acute psychiatrische hulpverlening leveren volgens de definitie van deze zorg, maar die geen 24/7 beschikbaarheid hebben, vanaf 2019 ook crisis-dbc’s kunnen declareren.

Correctie tariefbeschikking (fz)

In de berekening van de Normatieve Inventaris Component (NIC) in de zzp ggz-c tarieven is een fout hersteld. De maximum zzp ggz-c tarieven dalen hiermee gemiddeld 1,65% en sluiten daarmee weer aan met de tarieven zoals die gelden in de Wlz.

Registratie zorgtypes rechtelijke machtiging en inbewaringstelling (G-ggz)

Onderzoek dat VWS laat uitvoeren laat een dalende lijn zien in de registratie van de zorgtypen 'rechtelijke machtiging' en 'inbewaringstelling'. De NZa benadrukt dat het registreren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders verplicht is en een financieel belang dient. De NZa roept dan ook op tot het zorgvuldiger registreren van zorgtypes om daarmee inzicht te geven in een van de duurste groepen van patiënten.

OZP’s fz 2019 (fz)

Via de RZ19b-release van de Medisch-specialistische zorg  zijn er 25 overige zorgproducten (ozp’s) toegevoegd aan de prestaties die door de forensische zorg geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden vanaf 2019. Het gaat hierbij om beeldvormend onderzoek/klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. Hiermee kan een vergoeding worden geboden voor de gemaakte kosten, omdat deze kosten geen onderdeel uitmaken van de deelprestatie verblijf.

Aanpassing MDS-regelingen g-ggz en fz ten aanzien van de DSM classificatie

De NZa heeft een nieuwe versie van de regeling "Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz" en de regeling "Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg" vastgesteld. In de nieuwe regeling vraagt de NZa de DSM diagnose alleen nog uit op hoofdgroepniveau. Ten behoeve van de ICT is een nieuwe GA standaard opgeleverd. De aanpassingen treden in werking per 15 april 2019

Experiment aanvullende beroepen (g-ggz, gb-ggz en fz)

In het hoofdlijnenakkoord van afgelopen zomer is afgesproken dat er een experiment mogelijk wordt gemaakt met bepaalde aanvullende beroepen. Dit zijn beroepen die tijd kunnen schrijven waarvan de tijd niet afleidt in een db(b)c, bijvoorbeeld de ervaringsdeskundige. Via dit experiment kunnen deze beroepen vanaf 2019 hun inspanningen direct  declareren als er een contract ligt met een zorgverzekeraar. Dit gaat NIET via de dbc, maar wordt door de NZa verder  niet  technisch vormgegeven. Om dit experiment ook formeel te kunnen laten starten, is nog een aanwijzing nodig van de Staatsecretaris. Zodra de NZa deze ontvangen heeft zal zij het beleid publiceren.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.