Avatar
10 December 2018 - Olfert Koning plaatste:

Informatie over Wet forensische zorg beschikbaar

De Wet forensische zorg treedt op 1 januari 2019 in werking. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een interactieve PDF ontwikkeld. Daarin staat een overzicht op hoofdlijnen van de vernieuwingen die de Wet forensische zorg vanaf 2019 met zich meebrengt ten opzichte van de situatie vóór 2019.

Naast deze PDF is een basispresentatie ontwikkeld die ketenpartners kunnen gebruiken om hun medewerkers te informeren. Ook wordt momenteel gewerkt aan de aanpassing van de website www.forensischezorg.nl en het handboek forensische zorg, om deze te laten aansluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving.

Klik hier voor de PDF

Klik hier voor de basispresentatie

De Wet forensische zorg regelt een nieuw stelsel voor forensische zorg. De belangrijkste doelen van de wet zijn: de juiste patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de curatieve zorg. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling. Door het bieden van goede zorg als onderdeel van de straf wil het kabinet herhaling van strafbare feiten terugdringen.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.