Avatar
11 December 2018 - Marloes van Es plaatste:

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden aangepast

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten de subsidieregeling te wijzigen.Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 zal de voorwaarde dat een onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn, komen te vervallen.

Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de eerdere wijziging van de regeling waarbij deze voorwaarde voor spoedeisende zorg al is vervallen. De meldingsplicht aan de GGD blijft gehandhaafd.

Wat betekent deze wijziging voor zorgaanbieders
- Indien zorg wordt geleverd aan een onverzekerde persoon dient de zorgaanbieder -om in aanmerking te komen voor subsidie- dit binnen 7 kalenderdagen te melden bij de GGD. De bedoeling van deze melding is dat de gemeente(n) waaronder de GGD ressorteert kan bezien of aan de desbetreffende persoon vervolghulp kan worden gegeven. Deze meldingsplicht blijft in stand.

- De voorwaarde persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en burgerservicenummer) te verstrekken vervalt. Deze gegevens zijn nodig om de verzekeringsplicht te kunnen vaststellen. Het bsn is nodig om te kunnen vaststellen dat betrokkene onverzekerd is. Voor het verstrekken van het bsn is geen toestemming nodig.

- In plaats van deze voorwaarde wordt er een inspanningsverplichting gevraagd om toestemming te geven persoonsgegevens aan GGD en CAK te mogen verstrekken. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig om vervolghulp (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering) te organiseren; het CAK gebruikt deze gegevens voor controlewerkzaamheden. Indien geen toestemming wordt gegeven kan worden volstaan met een beperkte set gegevens, het niet vermelden van persoonsgegevens heeft geen gevolg voor de subsidieaanvraag.

- Indien in het achterliggende tijdvak tot 1 maart 2018 een subsidieaanvraag is afgewezen op grond van het ontbreken van verzekeringsplicht is het voornemen dat het CAK dit ambtshalve zal herstellen. U hoeft daarvoor vooralsnog geen actie te ondernemen. Let op: de zorg moet wel tijdig zijn gemeld en de declaratie moet tijdig zijn ingediend.

- Te zijner tijd zult u nader geïnformeerd worden over bijzonderheden in verband met deze wijziging en de publicatie van de gewijzigde regeling.

Naast de genoemde wijziging wordt nog gekeken naar een aantal technische wijzigingen.

 • Avatar
  12 December 2018 - Gert Kremer zei:

  Dag Marloes,
  je schrijft dat een onverzekerde niet meer verzekeringsplichtig hoeft te zijn.
  Hoe verhoudt dit zich tot de regeling Onverzekerbare vreemdelingen voor bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers?
  En een Europeaan die hier verblijft maar niet verzekerd (meer) is en hier ook niet (meer) werkt, en bijvoorbeeld het land moet verlaten, valt die hier ook onder?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  13 December 2018 - Marcelle van der Kleij zei:

  Hallo Marloes,
  Wat ik niet helemaal op kan maken uit bovenstaande:
  Is dit een vooraankondiging of zijn de wijzigingen ook reeds ingegaan?
  Verder sluit ik mij aan bij Gert:
  Hoewel een verbreding van de patiëntengroep voor wie deze subsidieregeling toegepast mag worden uiteraard zeer positief is, maakt het vervallen van de voorwaarde ‘verzekeringsplichtig' het wel lastig om te bepalen voor wie de regeling precies wel en niet van toepassing is.
  Het zou fijn zijn als bij de informatie te zijner tijd hier meer duidelijkheid over gegeven wordt, maar dat is wellicht reeds de intentie.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  13 December 2018 - Marloes van Es zei:

  De tekst is volledig afkomstig van het Ministerie, juist om te voorkomen dat er eigen interpretaties aan worden gegeven. De wijzigingen zijn met terugwerkend kracht ingegaan. De doelgroep van de regeling is niet gewijzigd. Indien het gaat om iemand met een Nederlandse nationaliteit die niet verzekerd is (een onverzekerde verzekeringsplichtige), dan val je onder deze regeling. Indien het gaat om een persoon met een andere nationaliteit (die wel of niet verzekerd is in een land waar Nederland een verdrag mee heeft), of asielzoekers die een eventuele verblijfsvergunning moeten afwachten (verzekerd via de RMA regeling) of personen die zich niet kunnen verzekeren in Nederland (een vreemdeling zonder verblijfsvergunning); is een andere regeling relevant.

  Zie voor een overzicht ook het stroomschema vergoeding ggz zorg, via: ggzdocs.nl/documents/4059/…

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  27 December 2018 - René van der Houven zei:

  Dag Marloes,

  Je schrijft dat de wijzigingen met terugwerkende kracht zijn ingegaan, maar zulke wijzigingen moeten toch eerst in de Staatscourant worden vermeld?

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.