Avatar
21 December 2018 - Djieuwke Verseput plaatste:

Nieuwe handreiking over onderwijs, zorg en leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? 

In de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, is te lezen wie verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Variawet
In deze handreiking is rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is geworden om maatwerk in onderwijstijd aan te
bieden in het reguliere primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar.

De handreiking sluit aan bij het voornemen van de ministers Slob en De Jonge om meer onderwijskansen te creëren voor leerlingen die zorg nodig hebben.

Zie voor de handreiking de website van Ingrado.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.