Avatar
21 December 2018 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 gepubliceerd

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2019 zijn op 5 december in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt ze ook op de pagina Beleidsregels Wet langdurige zorg.

Hier vindt u de beleidsregels voor beide subsidieregelingen.

Voor de ggz zijn er geen belangrijke inhoudelijke wijzigingen in de beleidsregels. De overige belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Inleiding: Er is een passage opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving in de verschillende domeinen (Wlz, Wmo, Zvw) met betrekking tot zorg voor burgers.
  • Hoofdstuk Afwegingskaders: Er is een apart afwegingskader beschreven voor meerderjarige verzekerden die vanwege een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen toegang hebben tot de Wlz. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader. De informatie over deze indicaties is bij elkaar gezet ter verduidelijking.
  • Hoofdstuk Afwegingskaders: Hetzelfde geldt voor de afweging voor verzekerden met een psychische stoornis.
  • Hoofdstuk Gebruikelijke zorg: De tekst en richtlijn zijn samengevoegd om de leesbaarheid te verbeteren.
  • Verder zijn er een aantal taalkundige aanpassingen doorgevoerd en aanpassingen in de hoofdstukindeling. Dit verbetert de leesbaarheid van de beleidsregels.
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.