Avatar
10 January 2019 - Anne Wil Roza plaatste:

Neem deel aan Referentiegroepen iWLz en actieprogramma iWLz

Het Zorginstituut organiseert binnenkort weer referentiegroepen iWLz. Tijdens de sessies kunt u meepraten en meedenken over aanpassingen binnen de informatievoorziening.

Dit jaar wordt extra uitdagend omdat er wordt voorbereid op de modernisering van de iWLz (actieprogramma iWlz): De gegevensuitwisseling binnen de iWlz staat aan de vooravond van geleidelijk veranderen van estafettemodel naar netwerkmodel.

Door nieuwe technologieën wordt het mogelijk om gebruik te maken van bronregisters, waardoor iedereen die daartoe gemachtigd is, toegang krijgt tot dezelfde actuele informatie. Bronregisters worden o.a. indicatieregister CIZ, toewijzingsregister en cliëntregister. Voor het cliëntregister wordt aansluiting gezocht met Medmij. Met deze ontwikkelingen wordt aangesloten op de ambities van het Informatieberaad (https://www.informatieberaadzorg.nl/): patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, eenmalig vastleggen gegevens.  

Deze modernisering kent veel uitdagingen.

Voor de aanpassingen van de iWLz op de korte termijn (release 2020) met een vooruitblik op de modernisering vinden de functionele referentiegroepen plaats op 5 februari en 7 maart. De technische referentiegroepen vinden plaats op 28 maart en 18 april. Op 30 januari vindt de kick-off plaats tezamen met de iWmo/iJW en op 25 april is er een gezamenlijke afsluiting. Meer informatie is hier te vinden. U kunt zich aanmelden via info@istandaarden.nl.   

Voor de modernisering van de iWlz (actieprogramma) en daarmee de aanpassingen op de langere termijn zijn we op zoek naar deelnemers namens de ggz voor diverse werkgroepen met elk hun eigen specifieke onderwerpen. Wilt u meedenken over de techniek (technische expertgroep), de informatiebehoefte (functionele referentiegroep) of hoe we dit met elkaar gaan realiseren (expertgroep implementatie), neem dan contact op met Anne Wil Roza (aroza@ggznederland.nl). Deze expertgroepen worden door het Zorginstituut Nederland georganiseerd en vinden gemiddeld om de zes weken plaats.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.