Avatar
23 January 2019 - Monique Strijdonck plaatste:

Zorginstituut Nederland adviezen over Ziekenvervoer

Eind vorig jaar heeft Zorginstituut Nederland haar aanvullend advies ‘Ziekenvervoer, consequenties in maat en getal’ aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Dit advies is een vervolg op het in april 2018 uitgebrachte Pakketadvies Ziekenvervoer. Het gaat hierbij om vervoer op grond van de Zvw anders dan ambulancevervoer (bijvoorbeeld per openbaar vervoer of taxi).

In het rapport van april 2018 schetst het Zorginstituut de volgende twee opties als alternatief voor de huidige prestatie ziekenvervoer:

· Optie 1 omvat een formulering die aansluit bij de aandoening en de aard van de behandeling: Het te verzekeren vervoer omvat vervoer naar een langdurige of intermitterende behandeling (medisch specialistisch, GGZ, revalidatie waaronder dagbehandeling) in verband met een somatische, psychische of zintuiglijke aandoening of beperking die chronisch, langdurig of blijvend is.

· Optie 2 omvat de huidige hardheidsclausule die tot ‘regel’ wordt verheven: Onder het te verzekeren vervoer valt het vervoer waarvan de frequentie, duur en afstand in onderlinge samenhang bezien de drempel van 250 overschrijdt.

Het Zorginstituut adviseerde om de tweede optie in te voeren en de huidige prestatie te vervangen door de regel waarin de frequentie, duur en afstand van het vervoer naar de behandeling bepalend is of er aanspraak bestaat op (vergoeding van) het vervoer. Omdat nieuwe vormgeving de aanspraak van de huidige groepen gebruikers kan beperken en de precieze consequenties en omvang nog niet voldoende in kaart zijn gebracht, heeft de minister het Zorginstituut gevraagd de consequenties kwantitatief te onderzoeken. Het Zorginstituut heeft beide opties nader uitgewerkt in het rapport van december 2018. Het Zorgjnstituut ziet op basis hiervan een bevestiging van haar conclusie in het eerdere rapport dat een ideale regeling niet bestaat. Daarnaast neemt ze in dit rapport de mogelijkheid van ‘logeren’ in plaats van ‘vervoer’ binnen de Zvw in overweging.

Het is nu aan de minister beide adviezen van het Zorginstituut in overweging te nemen. Mogelijk dat op basis hiervan een nieuwe formulering van de prestatie ziekenvervoer vanaf 2020 ingevoerd wordt.

Op basis van het eerste advies in april 2018 had de minister de prestatie ziekenvervoer uitgebreid om een knelpunt in de praktijk weg te nemen. Per 1 januari 2019 valt ook vervoer van en naar consulten, nacontroles en (bloed)onderzoek onder de prestatie.

Meer informatie en downloads naar beide rapporten vindt u in deze link naar de website van Zorginstituut Nederland.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.