Avatar
24 January 2019 - Quirinus Fianen plaatste:

Gemeenten en zorgaanbieders verplicht om met i-standaarden te werken

De Tweede Kamer heeft 18 december jl. een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het gebruik van administratieve standaarden verplicht te stellen.Eerder deze week ging ook de Eerste Kamer akkoord met een aanpassing van de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Deze aanpassing verplicht gemeenten en zorgaanbieders te werken met de beschikbare standaarden voor de administratieve afhandeling van de zorg. Zorgaanbieders hebben hiermee extra munitie richting gemeenten om hen daaraan te houden en zo onnodige administratielasten uit te bannen.

‘Dit is echt goed nieuws’, zegt Gerard van Dam, senior beleidsadviseur van de Federatie opvang. Hij stond samen met zes andere brancheorganisaties van zorgaanbieders aan de wieg van de wet. Zie ook eerdere publicatie in Binnenlands Bestuur “einde aan vrijblijvendheid gebruik standaarden WMO en Jeugd” . Hij is verheugd dat de wet door de Eerste Kamer is. ‘Zeker voor grote zorgaanbieders, die vaak met tientallen verschillende gemeenten te  maken hebben.’

Inloggen via een portal
Als gevolg van de beleidsvrijheid die gemeenten sinds de decentralisaties hebben, worden zaken als de indicatiestelling en de verantwoording overal verschillend geregeld.  Van Dam: ‘Zorgaanbieders krijgen van sommige gemeenten bijvoorbeeld automatisch bericht van een nieuwe beschikking voor een maatwerkvoorziening. Maar andere gemeenten geven pas een indicatie als de zorgaanbieder het signaal aan de gemeente geeft dat de cliënt in zorg is genomen. Dat moet dan via een speciale portal. De zorgaanbieder moet het administratieve proces daarvoor aanpassen. Dat is een groot probleem als je als zorgaanbieder met tientallen gemeenten te maken hebt. Dan kun je heel lastig goed en adequaat leveren.’

i-sociaal domein
Om de administratieve lasten te verminderen is er de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van standaardprotocollen, onder de noemer i-sociaal domein. Daarin werken de VNG en de brancheorganisaties samen. De aanpassing in de wet stelt gemeenten verplicht met deze standaarden te werken. De wet regelt verder dat het samenwerkingsverband i-sociaaldomein de aangewezen partij is om het pakket van standaardprotocollen verder te ontwikkelen. Van Dam: ‘We zien dat de meeste gemeenten die standaarden goed gebruiken.
Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de gemeenten er op de een of andere manier mee werkt.’

Pijn bij gemeenten
Zorgaanbieders kunnen de aangepaste wet als stok achter de deur gebruiken richting de 20 procent van de gemeenten die niet met de standaarden werken. De nieuwe regel zal dan ook niet door iedereen goed ontvangen worden, verwacht Van Dam. ‘Bij sommige gemeenten kan dit pijn gaan doen, want het vraagt om extra inspanningen waar ze zelf niet direct baat bij hebben. Zeker bij gemeenten die het op zich goed geregeld hebben. Die zelf weinig administratie hebben, maar die vanwege hun eigen werkwijze voor zorgaanbieders wel extra werk opleveren.’

Nut van standaarden
‘Gemeenten en zorgaanbieders in het hele land steken nog steeds zo veel energie in niet-inhoudelijke zaken’, constateert Van Dam, ‘Deze nieuwe regel is een belangrijk puzzelstuk om dat te verbeteren.’ Hij denkt overigens ook dat naast het zwaaien met de nieuwe wet vooral overtuigingskracht nodig is voor gemeenten die voet bij stuk dreigen te houden. ‘Als een gemeente het nut ziet van de standaarden, dan zullen ze er eerder mee gaan werken. En als de administratie eenmaal soepel verloopt, ontstaat er meer ruimte om aan de echte transformatie te werken. Dan kan de energie naar inhoudelijke vragen waar het echt om gaat, zoals: hoe kunnen we hier in onze regio de zorg kwalitatief beter maken?’

Bron: Zorgvisie 24.01.2019

 • Avatar
  26 January 2019 - Hans Noordtzij zei:

  Dit is zeer zeker goed nieuws!

  Deze aandacht voor administrative lasten (gisteren het rapport van jb Lorenz, zie rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2018/12/01/… ) is heel mooi maar ik vrees dat gemeentes ook hier weer los van elkaar mee aan de slag gaan zonder enige vorm van co┼Źrdinatie.

  Heeft GGZ Nederland al een plan hoe we als sector de gemeentes zo ver krijgen? Zoals gezegd zal het niet vanzelf gaan.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 January 2019 - Gert-Jan van Vorst zei:

  Mooi, past ook in het landelijk adm.protocol waar koepels, zorgaanbieders, gemeenten, regio's en softwareleveranciers samen aan schrijven momenteel. Verwachte ingangsdatum is 1-1-2020!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  29 January 2019 - Hans Noordtzij zei:

  Een landelijk administratieprotocol is vanzelfsprekend een goed idee en een stap voorwaarts! Dit roept bij mij wel een aantal vragen op.

  We kennen allemaal de discussies met de zorgverzekeraars over de interpretaties van de afspraken zelfonderzoek. Gaan we iets dergelijks ook krijgen met de gemeentes over het landelijke administratieprotocol? Als dat zo is, is dan het middel niet erger dan de kwaal?

  Zijn gemeentes verplicht dit landelijk protocol in te voeren? Veel gemeentes hebben meerjarige contracten met processen die niet in lijn zullen liggen met het landelijke protocol. Veel contracten kunnen jaarlijks worden verlengd. Daar komt bij dat we als aanbieders onze handtekening hebben gezet. Kan dat in de praktijk betekenen dat we de komende jaren nog niet van de verschillen af zijn?

  Graag een reactie op mijn vragen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  29 January 2019 - John Kuin zei:

  @Hans Noordtzij Natuurlijk gaan er discussies komen met gemeenten over interpretaties, maar die zijn er nu ook al. Het zal nooit in 1x perfect zijn als er zoveel betrokken partijen zijn. Maar het wordt zeker een verbetering ten opzichte van enorme diversiteit die er nu is.

  Het issue met de contracten speelt, maar we zien nu ook al gemeenten contracten aanpassen aan de veranderende iStandaarden. De wil is er bij alle partijen om het beter te maken dan het nu is. De vraag is hoe dan?
  En een standaard administratieprotocol is daar een stap in.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  30 January 2019 - Paul Winkelhorst zei:

  @Gert-Jan van Vorst

  Dan zitten we mooi op schema: van drie jaar DBC's waarin gemeente 2 jaar hebben gebruikt om aan de berichten en DBC's te wennen gaan we naar twee jaar willekeur in berichten en producten. En dan... in 2020 gaat het gebeuren :-) de i-standaarden KUNNEN verplicht worden. Intussen werken jeugdzorgregio's aan het verplicht stellen van aanlevering van informatie mbt resultaten conform CBS (die dit overigens niet verplicht vraagt).
  En oh ja, grote aanbieders zullen blij zijn omdat er in 2020 ook een nieuw bekostigingsmodel komt voor de ZVW.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  30 January 2019 - Paul Winkelhorst zei:

  @John Kuin

  Hoe dan? Goede vraag; volgens weten we in ieder geval hoe het niet moet...:

  rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2018/12/01/…

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  31 January 2019 - Gert-Jan van Vorst zei:

  @Paul Winkelhorst

  Aangezien je weet dat ik aan beide kanten van de tafel heb gewerkt, weet je ook dat de spiegel slechts reflecteert wat er in wordt getoond ;-)
  Oftewel, laten we vooral vooruitkijken en het SAP per 1-1-2020 gezamenlijk omarmen om daadwerkelijk flinke slagen in adm.lastenreductie te realiseren. Nu met de stok van de wet als hulpmiddel. Gisteren in Almere kick-off voor release 2020 door het ZorgInstituut. Boodschap is duidelijk: vrijheid wordt flink ingeperkt.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  31 January 2019 - Gert-Jan van Vorst zei:

  @John, goed kijken naar wie het onderzoek heeft gedaan, wie het heeft betaald, welke regio's zijn gebruikt (3 van de 42 = 7% nog los van cli├źntenaantallen of euro's!), en wat het toevoegt aan eerdere inzichten.

  De antwoorden:
  jbLorenz heeft het onderzoek gedaan, een organisatie die geld verdient aan ons aller onkunde.
  VWS heeft het onderzoek betaald (uit de minimaal 25% die uit het budget zijn geroofd in 2014, dus feitelijk ZORG-geld, dus feitelijk JULLIE budget; foei minister!).
  De regio's die zijn gebruikt zijn onbekend helaas, maar gezien de omschrijving zal de regio Rotterdam zijn genomen (hoofd/onderaannemers) en 2 zuidelijke regio's. Dat is verre van een representatieve steekproef....
  En het is een herhaling van reeds eerder getrokken conclusies vanuit het veld.

  Ergo, weggegooid geld dat beter besteed had kunnen worden. We hebben allen wel een idee wat dat zoal had kunnen zijn.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  7 February 2019 - Quirinus Fianen zei:

  Verschillen in de jeugdregio's Gelderland zijn helaas ook niet onderzocht door jb Lorenz. Een breder landelijk onderzoek naar alle jeugdregio's zou vermoedelijk nog meer uitvoeringsvarianten aantonen.

  In 4 jeugdregio's in Gelderland wordt gewerkt met berichtenverkeer volgens de VNG Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant**
  Hierbij zijn echter door de diverse regio's 3 verschillende uitvoeringsvarianten bedacht die in 2019 nog complexer zijn geworden dan ze in 2018 al waren. Twee regio's werken met berichtenverkeer en productcodes volgens de VNG handreiking.

  De andere twee regio's wijken gemeenten gezamenlijk of afzonderlijk af van de landelijke berichtenstandaarden in codering en door eigen maatwerk uitvoeringsvarianten dus veel extra (vermijdbare) administratieve lasten voor dezelfde SGGZ jeugdzorg.

  **vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/…

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.