Avatar
29 January 2019 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Toegang Wlz voor ggz cliënten

Het ministerie van VWS is gestart met werkgroepen die de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten voorbereiden. Daarbij zijn de cliëntenorganisaties, het CIZ, het CAK, VNG, Zorginstituut Nederland en de branches van aanbieders betrokken. Het is de bedoeling dat er stappenplannen komen voor communicatie rond de totstandkoming van het wetsvoorstel, rond de implementatie (zoals indicatiestelling, toelating en inkoop voor de Wlz) en rond informatie voor cliënten, familie en naasten. Alle leden zullen tijdig geïnformeerd worden waar zich aan te melden voor de concrete publicaties die uit de stappenplannen voortkomen.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.