Avatar
29 January 2019 - Djieuwke Verseput plaatste:

Zeven jeugdbranches spreken over samenwerking jeugdhulp en passend onderwijs

Verschillende landelijke partijen vanuit onderwijs, jeugdhulp en clientengroepen hebben zich verenigd in een brede coalitie. Met als doel de optimale ontwikkeling van kinderen en goede samenwerking tussen de partijen als het gaat om de hulp en zorg aan het kind en zijn ouders in en rond de school. De brede coalitie staat vermeld bij actelijn 3 van het programma Zorg voor de Jeugd en wordt  ook ondersteund door de ministeries van OCW en VWS.

Het eerste resultaat van deze brede coalitie was het visiedocument  'Samenwerken aan een ononderbroken ontwikeling van ieder kind. Vervolgens is in opdracht van de coalitie het rapport ‘Met andere ogen’ opgesteld door kwartiermaker René Peeters. Hij sprak daarvoor met diverse personen en organisaties in het werkveld.

De zeven branches van jeugdgezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk en (gespecialiseerde) jeugdhulp wilden we graag dieper in gaan op de mogelijke consequenties van dit rapport. Daarom hebben we op woensdag 23 januari jl hierover gesproken met een gezelschap van zo’n 50 personen uit de achterbannen van Actiz, GGZ Nederland, VGN/VOBC, Jeugdzorg Nederland, GGD GHOR en Sociaal Werk Nederland. Het werd een inspirerende, energieke avond waarin vele meningen, gedachten en ideeën op tafel kwamen.

Deze ontmoeting voor en door zeven branches bracht richting, een volgende stap mét onderwijspartijen wordt gewenst. Alle partijen zien de urgentie van de verbinding tussen onderwijs-zorg-jeugdhulp. En iedereen ziet het Kinderrechtenverdrag als logisch vertrekpunt.

Kinderrechten waarmaken in een complex en decentraal systeem dwingt ons terug te gaan naar het uitgangspunt: het kind centraal en met een ambitieus en gezamenlijk doel samenwerken met ondersteuning zo dichtbij, zo gewoon en zo snel mogelijk, zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Regels, wetten en schotten tussen organisaties en geldpotjes mogen ons daar niet van weerhouden. Alle deelnemers nemen als ambassadeurs deze energie mee naar de eigen regio en samenwerkingsverbanden.  

De resultaten van dit overleg worden gedeeld in de brede coalitie met het onderwijs. Op 21 februari spreekt de Tweede Kamer in een AO over onder andere het rapport van René Peeters. De landelijke coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugdhulp komt eind maart/begin april met een concretere en actiegerichte uitwerking van het advies van René Peeters.  

Zeven jeugdbranches spreken over samenwerking jeugdhulp en passend onderwijs
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.