Avatar
4 March 2019 - Augustinus Schrijvers plaatste:

studiedag ‘indicatiestelling langdurige zorg’

 Geachte heer, mevrouw,


Onderstaand vindt u een persbericht over de studiedag ‘indicatiestelling langdurige zorg’ op 13 juni 2019 in Utrecht. Ik zou het zeer op prijs stellen als u aandacht zou willen besteden aan deze studiedag via uw website, nieuwsbrief of agenda.

Deze studiedag komt in de plaats van de studiedag ‘Naar een betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg’ op 14 maart 2019. Deze dag komt te vervallen.

Met vriendelijke groet,

 

Prof. Guus Schrijvers
gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health

------ Persbericht ------

Studiedag indicatiestelling langdurige zorg

Hoe (goed) werkt de indicatiestelling in de zorg? Welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er op dit gebied? En hoe kun je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Deze (en andere) vragen staan centraal op de studiedag over de indicatiestelling in de zorg op 13 juni 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en themagerichte studiesessies rond actuele onderwerpen.

Problemen indicatiestelling
Patiënten en cliënten weten vaak niet bij welke instantie ze precies moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Want indicatieadviseurs en en zorgverleners raken vaak verdwaald in de verschillende zorgwetten, regels en geldstromen die er zijn. Tijdens de studiedag 13 juni krijgen deelnemers op interactieve wijze veel informatie, goede voorbeelden en een groot aantal tips hiervoor aangereikt.

Themagerichte studiesessies

Naast plenaire sprekers zijn er twee rondes met interactieve studiesessies rond vier actuele thema’s:

  • Persoonsvolgende bekostiging in 2020
  • Actualiteiten en recente ontwikkelingen in indicatiestelling voor pgb’s
  • Afstemming van overlappende indicatiestelling binnen de Zvw de Wmo en de Wlz
  • De techniek van indicatiestelling, gespreksvoering en zorgbehoeftebepaling

Voor wie?
De studiedag is interessant voor zorgmanagers en leidinggevende professionals van zorgkantoren, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en andere langdurige zorgorganisaties. Maar ook voor leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg, inkopers bij zorgverzekeraars, CIZ-indicatieadviseurs en vertegenwoordigers van brancheorganisaties, wijkteams, ouderenbonden, patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de studiedag ’Indicatiestelling: actuele ontwikkelingen, afstemming wetgeving, goede voorbeelden & tips’ op 13 juni 2019 in Utrecht? Klik dan hier voor het programma, alle informatie en de sprekers. De deelnemerskosten bedragen 340 euro (btw-vrij). Het congres wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie. Accreditatie is aangevraagd.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Meer informatie:
Prof. Guus Schrijvers
gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health


Prof. Ritzema Boslaan 5, 3571CL Utrecht
M: 06 3007.4477
E: mail@guusschrijvers.nl
W: www.guusschrijversacademie.nl

Een foto voor plaatsing bij het persbericht kunt u hier downloaden.

 

 

13 June 2019  -  13 June 2019
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.