Avatar
8 March 2019 - Quirinus Fianen plaatste:

Aanpassing checklist Langdurige GGZ voor aanvraag VMR

Vanaf dit jaar is het mogelijk om voor patiënten die niet langer aangewezen zijn op verblijf binnen de GGZ een zogenoemd ZZP VMR (Verblijf met rechtvaardigingsgrond) te declareren in afwachting van een plaats voor beschermd wonen.
Daarom is er een nieuwe versie van de checklist Langdurige GGZ (LGGZ), waarin deze ZZP als optie is opgenomen.

Het gaat hierbij om mensen die medisch gezien niet meer in een GGZ-instelling hoeven te verblijven. In de situatie dat ontslag vanwege het ontbreken van de noodzakelijke vervolgvoorzieningen medisch onverantwoord is, kan het gerechtvaardigd zijn het verblijf in een GGZ-instelling gedurende een redelijke termijn voort te zetten.
De zorgverzekeraar mag in die situaties het (langere) verblijf uit de Zvw betalen als zorgaanbieder en zorgverzekeraar redelijkerwijze al het mogelijke hebben gedaan om een voortgezette opname te voorkomen.
De zorginstelling moet daartoe de checklist LGGZ invullen, waar de zorginstelling nu kan aangeven dat van de hiervoor genoemde situatie sprake is. De term die hiervoor gebruikt wordt is Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR).

Meer informatie over VMR staat op de site van de rijksoverheid.
Op de site van ZN staat de nieuwe versie van de checklist.

Bron website Zorgverzekeraars Nederland 7 maart 2019

Voor meer uitleg zie ook GGZ Connect 7 september 2018:
Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.