Avatar
29 March 2019 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Stand van Zaken kostprijsonderzoek GGZ/FZ

Op 8 februari jongstleden is de deadline voor het aanleveren van gegevens door deelnemende zorgaanbieders verstreken. Met tot nu toe een respons van 92% van de zorgaanbieders zijn de partijen heel tevreden. Inmiddels hebben zij hun ingevulde sjabloon weer retour ontvangen van Sira Consulting en Capgemini Invent met de laatste vragen. De beantwoording hiervan is belangrijk om zeker te zijn van een goede kwaliteit van de data.

Invulsjabloon
Met het oog op transparantie, kwaliteit en draagvlak hebben Sira Consulting en Capgemini Invent op 13 maart jongstleden een uitgebreide sessie met zorgaanbieders georganiseerd waarbij het sjabloon helemaal is doorlopen. Dit leidde, naast een paar kleinere opmerkingen, tot een positief beeld van het gehanteerde sjabloon.

Op dit moment vergelijken Sira Consulting en Capgemini Invent de kostprijsgegevens van zorgaanbieders onderling. Verschillen tussen zorgaanbieders worden dan duidelijk. Naar aanleiding van deze verschillen kan de accountmanager nog aanvullende vragen hebben. Hier nemen zij nog tot eind april contact over op met de deelnemers.

Profielgegevens
Daarna gaat de NZa over tot de laatste stap van het kostprijsonderzoek. Voor de totstandkoming van goede tarieven is het voor ons belangrijk om betrouwbare gegevens te hebben. De NZa onderzoekt daarom de zorgprofielgegevens aan de hand van een aantal controles. Deze controles zijn samen met partijen ontwikkeld. Het gaat niet om een materiële controle, maar om een digitale controle op de juistheid van de gegevens. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat sommige profielgegevens toch nog vragen oproepen. Daarover kan de NZa tussen half april en half mei nog contact met de deelnemers opnemen.

Vervolg
De bijdrage van deelnemers aan het kostprijsonderzoek is half mei afgerond. Hoe ziet het vervolg eruit?

  • In mei ontvangen deelnemers de benchmark van Sira Consulting en Capgemini Invent. Hierin zien zij hoe de kosten van uw praktijk of instelling zich verhouden tot vergelijkbare zorgaanbieders.
  • In juni presenteren Sira Consulting en Capgemini Invent in een bijeenkomst de resultaten van het kostprijsonderzoek.
  • Een onafhankelijke accountant controleert het werk van Sira Consulting en Capgemini Invent. Aan het eind van het traject vindt tevens een externe audit plaats in opdracht van de NZa, deze gaat over het vervolgtraject om te komen van kostprijzen tot nieuwe tarieven voor 2020.
  • Op 1 augustus publiceert de NZa nieuwe tarieven op basis van het kostprijsonderzoek.
  • In het najaar publiceert de NZa een afrondend document waarin van begin tot eind alle stappen uit het kostprijsonderzoek worden verantwoord.
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.