Avatar
9 April 2019 - Tessa Koster plaatste:

Moties n.a.v. het debat Forensische Zorg

Dinsdag 9 april 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend bij het debat over de rapporten van de Inspecties en de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P. Hierbij was veel aandacht voor de warme overdracht en de noodzaak voldoende informatie te verkrijgen door de forensische zorg. Hier heeft GGZ Nederland ook aandacht voor gevraagd in haar eerdere reactie op de rapporten.

GGZ Nederland had contact gezocht met de ChristenUnie over de motie van het lid Drost c.s. over een systematiek voor de financiering van intakes bij forensisch psychiatrische afdelingen. De motie richtte zich aanvankelijk alleen op de Forensische Psychiatrische Afdelingen. Het probleem doet zich echter breder voor dan alleen in de FPA’s. De motie die in stemming werd gebracht is uitgebreid met Forensische Psychiatrische Klinieken. En de motie is aangenomen.


Het volledige overzicht:

  1. Motie van het lid Kuiken c.s. over een rol voor het Avt bij verlofaanvragen voor verblijf buiten een forensisch psychiatrische kliniek  Aangenomen
  2. Motie van het lid Van der Staaij c.s. over uitwisselen van informatie over delicten en risico’s zonder hinder van een beroep op privacy van de dader  Met algemene stemmen aangenomen
  3. Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over mogelijk maken dat gedetineerden alsnog tbs of andere vrijheidsbeperkingen kunnen worden opgelegd  Aangenomen
  4. Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over maatregelen om veroordeelden met gemaximeerde tbs ook na afloop van tbs maximaal vrijheden te ontnemen  Met algemene stemmen aangenomen
  5. Motie van het lid Krol over invoeren van een rode vlag  Aangenomen
  6. Gewijzigde motie van het lid Krol over de meerwaarde van een gps-enkelband tijdens begeleid - en onbegeleid verlof (t.v.v. 33628-52)  Aangehouden
  7. Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over de mogelijkheid dat de rechter voorwaardelijke tbs kan opleggen  Aangenomen
  8. Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een vergelijkbaar onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van de penitentiair psychiatrische centra  Met algemene stemmen aangenomen
  9. Gewijzigde motie van het lid Azarkan over uit kunnen sluiten dat relevante informatie niet bij de juiste instanties terechtkomt (t.v.v. 33628-55)  Verworpen
  10. Gewijzigde motie van het lid Drost c.s. over een systematiek voor de financiering van intakes bij forensisch psychiatrische afdelingen en klinieken (t.v.v. 33628-56)  Aangenomen

 

Lees in het artikel Debat n.a.v. rapporten forensische zorg meer over de inspanningen van de GGZ.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.