Avatar
18 April 2019 - Brigitte Verlaan plaatste:

werkgroep Wvggz in RIBW’s

Op 1-1-2020 treedt de Wvggz in werking. Ook voor RIBW’s heeft deze wet gevolgen. Om die reden stelt GGZNederland een aparte werkgroep in die deze gevolgen in kaart brengt en  vragen die in het veld leven inventariseert en -voor zover mogelijk- beantwoordt. In een eerste overleg tussen, GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, Leviaan en Fonteynenburg is ook al een aantal vraagstukken benoemd die we graag bepreken. Bijvoorbeeld: Welke positie kunnen en willen RIBW’s innemen? Wat willen we zelf doen en wat laten we anderen over? Welke rol nemen RIBW’s in wanneer de Wvggz in de thuissituatie in de wet geregeld is? Onder welke voorwaarden vinden we gedwongen zorg in de thuissituatie acceptabel? Welke samenwerkingsafspraken maken we met deze regionale partijen? Geïnteresseerde leden kunnen zich tot 30 april opgeven via zorgenrecht@ggznederland.nl. De eerste bijeenkomst wordt gepland in de week van 13 mei.

Tevens zal in samenwerking tussen GGZ Nederland en de RIBW Alliantie een beleidsnotitie worden opgesteld, waarin de positie van de RIBW’s als gevolg van de invoering van de Wvggz in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar andere relevante wetgeving, zoals de Wfz en de toegang tot de Wlz voor de ggz. 

 

Alexandra Reijerse

Projectleider implementatie wvggz

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.