Avatar
19 April 2019 - Monique Strijdonck plaatste:

Uniforme Productiemonitor 2019

Met de Uniforme Productiemonitor (UPM) verstrekken zorginstellingen op reguliere basis informatie over productie en prognoses onder de Zvw (gb-ggz, s-ggz en l-ggz). Recent is na afstemming met ZN en zorgverzekeraars een herziene versie van de UPM voor 2019 tot stand gekomen. Deze treft u als bijlage bij dit bericht aan.

De wijzigingen ten opzicht van de UPM 2018 zijn beperkt tot enkele noodzakelijke wijzigingen zoals aanpassing van jaartallen en toevoeging prestaties beveiligde ggz. Daarnaast zijn bij de generalistische basis-ggz Umami en Eleo toegevoegd omdat nu meerdere zorgverzekeraars afspraken maken over deze producten. De aanleverperiode voor de UPM 2019 is (conform de UPM 2018) tweemaandelijks, te starten met peildatum 1 mei 2019. De inleverperiode is uiterlijk 4 weken na de peildatum tenzij anders contractueel met de verzekeraar overeengekomen. Op het werkblad ‘Toelichting’ is een overzicht met de aanleverdata opgenomen.

Zorgverzekeraars zullen de afspraken zo mogelijk in de monitor invullen aan zorgaanbieders verstrekken. Bijgevoegde versie is bedoeld om alvast kennis te nemen van de wijzigingen en (zo nodig) systemen hierop in te richten.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.