Avatar
5 July 2019 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Staatssecretaris informeert de Kamer over bekostigingsexperiment voor (nu) niet tijdschrijvende beroepen

In het Hoofdlijnenakkoord zijn partijen overeengekomen om een bekostigingsexperiment te starten waarin de beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden declarabel worden. In ieder geval gaat het dan om ervaringsdeskundig medewerkers, HBO-psychologen en de geregistreerde psychodiagnostisch medewerkers. Dit experiment moet plaatsvinden binnen gecontracteerde zorg en inzet van de betrokken beroepsgroepen valt onder supervisie van de regiebehandelaar zodat de kwaliteit van zorg geborgd is.

GGZ Nederland heeft lange tijd met verschillende partijen gekeken naar een passende manier om dit experiment vorm te geven. Hierover is dit voorjaar een akkoord gekomen.

Inmiddels heeft de staatssecretaris de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is om de NZa op te dragen om in het kader van een bekostigingsexperiment zo snel mogelijk in 2019 prestaties vast te stellen waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat zorgverlenende beroepen die dat nu (nog) niet kunnen tijd kunnen schrijven die afleidt naar een DBC of DBBC. De zorgaanbieder en zorgverzekeraar leggen hun afspraken over dit experiment vast in een overeenkomst.

De NZa verzorgt de tussentijdse monitoring en de eindevaluatie van het experiment.

Het experiment treedt zo snel mogelijk in 2019 in werking. Ook later, gedurende de looptijd van het experiment, kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars nog besluiten mee te doen aan het experiment en hierover een overeenkomst sluiten. 

Het bekostigingsexperiment vormt een opmaat naar een structurele bekostiging voor de inzet van specifieke beroepen. Zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord is een voorwaarde voor een structurele bekostiging dat partijen de inzet van specifieke beroepen, vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg, onderbouwen in een landelijke veldnorm. De planning van partijen is er nu op gericht om deze veldnorm in de loop van 2020 op te leveren.

De gehele brief vindt u hier

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.